Språk - Nordsamiska

Språk  >  Nordsamiska

Nordsamiska

Nordsamiska (davvisámegiella) är det största samiska språket, och talas i Norge, Sverige och Finland. Det är osäkert hur många som egentligen talar nordsamiska, men uppskattningsvis är det runt 20 000 personer i hela världen.

Ett eget skriftspråk och en egen ortografi bestämdes 1978.

Nordsamiska beskrevs först av Knud Leem (En lappisk Grammatica efter den Dialect, som bruges af Field-Lapperne udi Porsanger-Fiorden) 1748, och i ordböcker 1752 och 1768. En samtida samisk språkvetare var Anders Porsanger, som dock på grund av dåtida rasistiska tendenser i samhället inte fick publicera sina verk; merparten av dessa har gått förlorade.

Rötterna till dagens nordsamiska skriftspråk går tillbaka till Rasmus Rask, som efter diskussioner med Nils Vibe Stockfleth 1832 gav ut ''Ræsonneret lappisk sproglære efter den sprogart, som bruges af fjældlapperne i Porsangerfjorden i Finmarken. En omarbejdelse af Prof. Knud Leems Lappiske grammatica''. Rask baserade ortografin på principen ett ljud - en bokstav. Alla nordsamiska skriftsystem bygger på Rasks system, till skillnad från lulesamiska och sydsamiska, som i högre grad baseras på svenska och norska skriftkonventioner. Arvet efter Rask visar sig i bruket av diakritiska tecken på konsonanterna; de nordsamiska bokstäverna č, đ, ŋ, š, ŧ, ž var f.ö. ett problem i datasammanhang till dess Unicode infördes. Såväl Stockfleth som senare J.A. Friis publicerade samiska grammatikor och ordböcker.

Nordsamiska, som finns i tre länder, skrevs länge på olika sätt i dessa. Friis ortografi användes i Norge i den samiska bibelöversättningen, den första samiska tidningen Sagai Muittalægje, och i "Finnemisjonens" tidskrift Nuorttanaste. Den grundläggande samiska ordboken, Konrad Nielsens Lappisk ordbok, använder en egen ortografi. 1948 slogs de nordsamiska skriftkonventionerna i Sverige och Norge samman till den så kallade Bergsland-Ruong-ortografin. Detta system användes dock lite i Norge, där myndigheterna förde en politik som i praktiken förbjöd samiska som vardagsspråk. I Sveriges bedrevs undervisning på samiska i Sameskolan, som förde den så kallade Lapp ska vara lapp-politiken, som syftade till att hålla samer separerade från samhället i övrigt.

Uppståndelsen kring utbyggnaden av Altaälven och ett mer tolerant politiskt klimat ledde till en förändring av den norska assimileringpolitiken de sista decennierna av 1900-talet. I dag är nordsamiska officiellt språk i två fylken och sex kommuner, Kautokeino, Karasjok, Nesseby, Tana, Porsanger och Kåfjord, de fem första i Finnmark fylke och Kåfjord i Troms fylke. I Finland är nordsamiska officiellt språk i Utsjoki, Enare, Enontekis och norra Sodankylä, det vill säga i hela Samernas hembygdsområde, vid sidan av finska och i Enare kommun också vid sidan av enaresamiska och skoltsamiska.

Land

Norge

Norge, formellt Konungariket Norge (norska, bokmål: Kongeriket Norge, nynorska: Kongeriket Noreg), är en konstitutionell monarki i norra Europa, väster om Sverige på Skandinaviska halvön. Förutom mot Sverige har Norge landgräns mot Ryssland och Finland i de nordligaste delarna. De närbelägna öarna Svalbard, Björnön och Jan Mayen står under norskt självstyre och betraktas som en del av kungadömet, medan Bouvetön i södra Atlanten och i södra Stilla havet är underordnade Norge men inte räknas som en del av riket. Norge har även gjort anspråk på Dronning Maud Land i Antarktis.

Norge som landsnamn kan ha tillkommit precis som Sverige, det vill säga Svea rike, men i norskan har i:et fallit bort i det som annars skulle ha hetat Norige, det vill säga Norrike. På nynorska härleds landsnamnet Noreg till fornnordiska Norðrvegr, Norvegr, Noregr, "vägen mot norr" (jfr. engelskans "Norway", fornengelska ""). Formen "Norge" kommer troligt från den gamla dativformen "Noregi".

Sverige

Sverige (officiellt ) är ett nordiskt land på Skandinaviska halvön i Nordeuropa. Sverige har landgräns i väst med Norge (svensk-norska gränsen) och i nordost med Finland, samt en fast förbindelse över havet med Danmark via Öresundsbron i sydväst.

Med en area på 449 964 km² är Sverige det storleksmässigt femte största landet i Europa och har en befolkning på 9,5 miljoner människor. Sverige har en låg befolkningstäthet med 21 invånare per km² men med en betydligt högre täthet i södra halvan av landet. Omkring 85 procent av befolkningen lever i tätorter och denna andel förväntas öka. Sveriges huvudstad är Stockholm, som är landets största stad med miljoner invånare i tätorten och totalt miljoner invånare i storstadsområdet. Sveriges näst största stad är Göteborg med invånare i tätorten och totalt cirka invånare i storstadsområdet. Den tredje största staden är Malmö med invånare i tätorten och i storstadsområdet.

Språk

Northern Sami (English)  Lingua sami settentrionale (Italiano)  Noord-Samisch (Nederlands)  Same du Nord (Français)  Nordsamische Sprache (Deutsch)  Língua lapônica setentrional (Português)  Северносаамский язык (Русский)  Sami septentrional (Español)  Język północnolapoński (Polski)  北方萨米语 (中文)  Nordsamiska (Svenska)  北部サーミ語 (日本語)  Північносаамська мова (Українська)  Северносаамски език (Български)  북부 사미어 (한국어)  Pohjoissaame (Suomi)  Šiaurės samių kalba (Lietuvių)  Nordsamisk (Dansk)  Severní sámština (Česky)  Kuzey Lapça (Türkçe)  Севернолапонски језик (Српски / Srpski)  Põhjasaami keel (Eesti)  Severná saamčina (Slovenčina)  Északi számi nyelv (Magyar)  Sjevernolaponski jezik (Hrvatski)  Ziemeļsāmu valoda (Latviešu)  Tiếng Bắc Sami (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com