Karta - Jemen (Republic of Yemen)

Jemen (Republic of Yemen)
Jemens flagga
Jemen, alternativt Yemen (arabiska:اليَمَن, al-Yaman), formellt Republiken Jemen (الجُمهُورِية اليَمنيِة), är en stat på södra Arabiska halvön i sydvästra Asien. Jemen betyder Landet till höger (om Mekka) och är det område i Sydarabien som antikens grekiska och romerska geografer kallade Arabia felix (Det lyckliga Arabien). Jemen har landgränser i norr till Saudiarabien och i öster till Oman och har en lång kust mot Arabiska havet i sydöst och Röda havet i väst.

Motorfordon från Jemen bär nationalitetsmärket YAR enligt FN:s konvention och nationalitetsbeteckningarna YE respektive YEM enligt ISO 3166.

Jemens historia är sedan 8:e århundradet f.Kr. framför allt kännetecknad av handeln med rökelse och de därpå grundade kungarikena. Det mest betydande av dessa var Saba med sin huvudstad Marib. Redan långt före Kristi födelse hade landskapet Jemen med åkerbruk och handel nått en hög blomstring. Befästade städer, borgar och tempel hade rest sig. Men under den hellenistiska tiden förlorade landet huvudkällan för sitt välstånd, monopolet på den indiska handeln, och därmed blev det snart slut på Sydarabiens glansfulla dagar. Så småningom började en långsam nedgång för de antika rikena utmed "rökelsevägen". Vid medeltidens början hade tyngdpunkten för den arabiska halvöns politiska makt förskjutits norrut till kustlandet Hijaz med städerna Mecka, Medina och Taif.

Romarriket försökte att erövra Jemen 24 f.Kr, men misslyckades med att lägga sabéerna under Augustus herravälde. Himyariterna lyckades på 200-talet än en gång ena landet men blev 525 erövrat av kung Ela Asbeha från det aksumitiska riket i Abessinien. Den sydarabiska feodaladeln, som var missnöjd med det främmande beroendet, vände sig senare till Persiska riket för att få hjälp. Den persiske kungen Khusrov I skickade en truppstyrka till landet och kunde i förening med den upproriska adeln förjaga den abessinske ståthållaren. Efter detta stod Jemen, visserligen nästan endast till namnet, under persiskt övervälde.

Jemen anslöt sig 628 till profeten Muhammeds lära och folket anammade fort islam. Inom Kalifatet blev Jemen dock en randstat. Detta gynnade uppkomsten av flera regerande dynastier på 800-talet varav den mest betydelsefulla var shiaislamiska zayditerna vilka skulle härska i norra Jemen ända till 1962. När tyngdpunkten av handelsvägen mellan Medelhavet och Indien på 800-talet försköts från Irak till Egypten började också i Jemen det ekonomiska uppsvinget. Sin glanstid upplevde landet under rasuliderna ända in på 1400-talet.

Med portugisernas upptäckt av sjövägen till Indien förlorade Jemen i betydelse för världshandeln, men genom öppnandet av Suezkanalen på 1800-talet hamnade Jemen åter i stormakternas blickpunkt. I mitten av 1800-talet besatte Storbritannien Aden och södra Jemen, medan det Osmanska riket intog den norra delen av landet. Britternas styre varade fram till 1967 då de lämnade Aden och det självständiga Sydjemen bildades. Norra Jemen kunde under zayditerna 1911 hävda sin oavhängighet gentemot osmanerna och bildade kungariket Jemen vid första världskrigets slut 1918. Imamernas konservativa regim ledde till störtandet av zayditerna 1962 och till utropandet av Arabrepubliken Jemen. Efter detta inleddes visserligen en modernisering av landet, men de ekonomiska problemen kunde i själva verket inte lösas på grund av den snabba befolkningstillväxten.

Genom ett samgående mellan Nordjemen och Sydjemen lyckades man 1990 förena länderna till ett rike, Republiken Jemen. Gemensam president blev Ali Abdullah Saleh som varit president i Nordjemen sedan 1978.

 
Valuta / Language 
ISO Valuta Symbol Värdesiffra
YER Jemenitisk rial (Yemeni rial) ï·¼ 2
Neighbourhood - Land  
Karta - Jemen (Republic of Yemen)
Karta
Google - Karta - Jemen
Google
Google Earth - Karta - Jemen
Google Earth
Open Street Map - Karta - Jemen
Open Street Map
Karta - Jemenimage.jpg
image.jpg
1938x1569
freemapviewer.org
Karta - Jemenimage.jpg
image.jpg
1938x1569
freemapviewer.org
Karta - Jemenimage.jpg
image.jpg
1938x1569
freemapviewer.org
Karta - JemenYemen_relief_location_map.jpg
Yemen_relief_locatio...
1693x1106
freemapviewer.org
Karta - Jemen1524px-Yemen_en_Wikiviajes.svg.png
1524px-Yemen_en_Wiki...
1524x995
freemapviewer.org
Yemen-Wall-Map.jpg
3551x2432
mappery.com
Yemen-Wall-Map.jpg
3551x2432
www.mappery.com
Yemen-Map.jpg
2491x3369
mappery.com
Yemen-Map.jpg
2491x3369
www.mappery.com
rl3c_ye_yemen_map_il...
2480x2277
www.ginkgomaps.com
Yemen_regions_map.pn...
3008x1732
wikitravel.org
651_00_MapYemen_0.jp...
2000x1700
www.bic.org
map.jpg
2053x1545
almuthalath.files.wo...
yemenmap.jpg
2056x1380
williamlambersdotcom...
yemen-map.jpg
2000x1333
www.carnegieendowmen...
yemen-map.jpg
1748x1374
www.asia-atlas.com
map_yemen1.jpg
1707x1102
www.yostours.com.ye
Yemen_relief_locatio...
1693x1106
upload.wikimedia.org
yemen_map.jpg
1240x1342
www.lib.utexas.edu
Yemen_map.jpg
1240x1342
ddc.aub.edu.lb
middle_east_ref04.jp...
1120x1322
www.lib.utexas.edu
Middle-East-physical...
1120x1322
www.zonu.com
Yemen-physical-map.g...
1412x1035
www.ezilon.com
Yemen-road-map.gif
1412x1026
www.ezilon.com
political-map-of-Yem...
1412x1024
www.ezilon.com
Administrativ enhet
Land, State, Region,...