Karta - Nationalmuseum, Helsingfors (National Museum of Finland)

Nationalmuseum (National Museum of Finland)
Nationalmuseum (finska: Kansallismuseo) i Helsingfors är ett statligt finländskt historiskt museum. Det förevisar Finlands historia från stenåldern till nutid.

Nationalmuseum grundades år 1893 genom en sammanslagning av de arkeologiska, historiska, numismatiska och etnologiska samlingarna som tidigare tillhört universitetet, studentnationerna och Finska Fornminnesföreningen. I början var museets officiella namn Statens historiska museum.

Den nationalromantiska byggnaden planerades av arkitekttrion Gesellius-Lindgren-Saarinen. På utsidan efterliknar byggnaden arkitekturen i medeltida finska stenkyrkor och slott. Arkitekturen är främst nationalromantisk medan interiören är jugend. Museet byggdes åren 1905-1910 och öppnades för allmänheten 1916. Museet fick namnet Nationalmuseum efter att Finland blivit självständigt år 1917. Den senaste stora renoveringen blev klar år 2000.

Den 23 januari 2006 skedde en explosion i silverrummet i nationalmuseet, som orsakades av att metan kommit in i en städskrubb via ett avloppsrör. Enligt polisens undersökningar berodde explosionen högst sannolikt på att naturgas hade börjat läcka från ett skadat naturgasrör vid Museigatan som ligger nära museet. Gasen spred sig längs avloppsnätet via en golvbrunn, som varit torr, i nationalmuseet till en städskrubb. Gasblandningen antändes av en gnista, troligen från elskåpet i städskrubben. Av drygt 200 silverföremål skadades endast 49 lindrigt. Ingen person skadades. Alla föremål reparerades 2006 och silverrummet öppnades för publiken våren 2007.

Nationalmuseets torn totalrenoverades 2017. Under renoveringen fotograferades, dokumenterades, numrerades och nedmonterades alla stenarna i tornet, en efter en. Efter genomförd installation av värmeledningar och byggnation av ventilationskanaler monterades stenarna på exakt samma plats som tidigare. Insidan av tornet, öppningar, dörrar och balkonger återställdes.

År 2019 utlyste Nationalmuseum, Museiverket och Senatfastigheter en internationell arkitekttävling för utformning av en tillbyggnad till museet. Av de totalt 185 inkomna förslagen utvaldes fem till sluttävlingen. Den finländska arkitektbyrån JKMM Arkitekter vann tävlingen med sitt förslag kallat "Atlas". Tillbyggnaden är hopbunden med den ursprungliga museibyggnaden med en skulpturalt utformad nybyggnad ovan jord samt nya, underjordiska lokaler, och den lyfter fram museets sedan länge underutnyttjad trädgård. Tillbyggnaden kan användas också fristående, oberoende av huvudbyggnaden. Den planeras färdigställas år 2025.

 
Karta - Nationalmuseum (National Museum of Finland)
Land - Finland
Valuta / Language  
ISO Valuta Symbol Värdesiffra
EUR Euro (Euro) € 2
ISO Language
FI Finska (Finnish language)
SV Svenska (Swedish language)
Neighbourhood - Land  
  •  Norge 
  •  Ryssland 
  •  Sverige