Poljščina

Poljščina
Póljščina (poljsko język polski,, polszczyzna ali enostavno polski, ) je jezik, ki je del slovanske veje indoevropske jezikovne družine. Med slovanskimi jeziki spada v skupino zahodnoslovanskih jezikov ter je najbolj podobna kašubščini in lužiščini. Sorodna jezika sta tudi češčina in slovaščina, vendar obstajajo značilne razlike glede na pravopis, slovnico in izgovarjavo.

Poljščina je uradni jezik na Poljskem in od leta 2004 eden izmed uradnih jezikov Evropske unije. Kot prvi jezik jo govori približno 45 milijonov ljudi, od česar jih okoli 38 milijonov živi na Poljskem, medtem ko jo kot tuji jezik uporablja več kot pet milijonov ljudi. S tem je po ruščini drugi največji slovanski jezik glede na število govorcev.

Poljščina se piše v različici latinice, ki vsebuje 26 osnovnih črk in devet dodatnih črk, ki so delno značilne samo zanjo. Dodatne črke so Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ó, Ś, Ź in Ż, medtem ko so osnovne črke Q, V, X in Y uporabljane le za zapisovanje besed in imen iz tujih jezikov. Med slovanskimi jeziki je značilna po ohranjenih nosnikih, ki sta zapisovana s črkama Ą in Ę. Razen v kodnem naboru ISO 10646/Unicode je vsa poljska abeceda zajeta tudi v standardu ISO 8859-2.

Določene kombinacije črk se izgovarjajo takole:

Dežela