Sanskrit

Sanskrit
Sanskrit alebo sanskrt (iné slovenské názvy pozri nižšie; v sanskrite: sanskr(i)tam – podrobnosti pozri nižšie) je najstarší známy indoárijský jazyk. Delí sa na védčinu (védsky sanskrit) a klasický sanskrit (sanskrit v užšom zmysle).

Iné slovenské názvy sú: stará indoárijčina alebo stará indičtina; ak sa védčina považuje za samostatný jazyk, tak názov znie aj: staré indoárijské jazyky alebo staré indické jazyky.