Mapa - Suceava (župa) (Suceava)

Suceava (Suceava)
Suceava je župa v na severe Rumunska.

Väčšina jej územia patrí k Bukovine, východná časť k rumunskému Moldavsku, západné okrajové oblasti ležia v Sedmohradsku.

Má rozlohu, žije tu 688 435 obyvateľov a jej sídlo je mesto Suceava.

 
Mapa - Suceava (Suceava)
Mapa
Google Earth - Mapa - Suceava (župa)
Google Earth
OpenStreetMap - Mapa - Suceava (župa)
OpenStreetMap
Mapa - Suceava - Esri.WorldImagery
Esri.WorldImagery
Mapa - Suceava - Esri.WorldStreetMap
Esri.WorldStreetMap
Mapa - Suceava - OpenStreetMap.Mapnik
OpenStreetMap.Mapnik
Mapa - Suceava - OpenStreetMap.HOT
OpenStreetMap.HOT
Mapa - Suceava - CartoDB.Positron
CartoDB.Positron
Mapa - Suceava - CartoDB.Voyager
CartoDB.Voyager
Mapa - Suceava - OpenMapSurfer.Roads
OpenMapSurfer.Roads
Mapa - Suceava - Esri.WorldTopoMap
Esri.WorldTopoMap
Mapa - Suceava - Stamen.TonerLite
Stamen.TonerLite
Country - Rumunsko
Currency / Jazyk (jazykoveda)  
ISO Currency Symbol Significant Figures
RON Nový rumunský lei (Romanian leu) lei 2
ISO Jazyk (jazykoveda)
HU Maďarčina (Hungarian language)
RO Rumunčina (Romanian language)
Neighbourhood - Country  
  •  Bulharsko 
  •  Maďarsko 
  •  Moldavsko 
  •  Srbsko 
  •  Ukrajina 
Administrative Subdivision
Country, State, Region,...