Język - Język bułgarski

Język  >  Język bułgarski

Język bułgarski

Język bułgarski (bułg. , []) – język z grupy języków południowosłowiańskich oraz bałkańskiej ligi językowej. Posługuje się nim ok. 9 mln ludzi, głównie w Bułgarii, gdzie jest językiem urzędowym, ale także w Grecji, Kanadzie, Macedonii Północnej, Mołdawii, Rumunii, Serbii, USA, Turcji i na Ukrainie.

Język bułgarski wywodzi się z języka Słowian bałkańskich, którzy przybyli na tereny Półwyspu Bałkańskiego między V w. a VII w. We współczesnym języku bułgarskim pozostały ślady mowy Protobułgarów z czasów, gdy Słowianie bałkańscy tworzyli z nimi wspólne państwo (VII w. – X w.). Są to przede wszystkim pojedyncze słowa (takie jak np. бъбрек 'nerka', куче 'pies', кърчаг 'dzban', верига 'łańcuch', ковчег 'arka', пашеног 'szwagier' czy кумир 'bożek, idol'), ale także np. imiona (najbardziej znanym jest tutaj imię Borys, które zrobiło światową karierę, ale także np. Krum, Asparuch, Kubrat, Bojan, stosunkowo często spotykane w Bułgarii).

Największe zmiany w systemie języka dokonały się między XII a XIV w. (powolny zanik deklinacji i zastępowanie przypadków konstrukcjami przyimkowymi, zanik bezokolicznika, pojawienie się rodzajnika, zmiany w leksyce).

Duży wpływ na bułgarszczyznę wywarły języki grecki, oraz turecki, co zaowocowało licznymi zapożyczeniami (np. w bułgarskim ogólnosłowiańska nazwa dla liczby 'tysiąc' została zastąpiona greckim 'hiliada' (хиляда), zaś z tureckiego przejął bułgarski wiele wyrazów służących do nazywania przedmiotów użytku codziennego, jak np. джоб 'kieszeń', шише 'butelka', мушама 'cerata', czy wiele nazw pokrewieństwa, np. баджанак 'szwagier', балдъза 'siostra żony', itp.).

W XIX wieku większość tureckich wyrazów w języku bułgarskim została zastąpiona rosyjskimi, wśród których były też wyrazy polskiego pochodzenia.

Współczesny bułgarski język literacki zaczął formować się od połowy XVIII wieku, zaś główny okres sporów o kształt języka przypada na wiek XIX. Do zapisu bułgarszczyzny stosuje się zmodyfikowaną cyrylicę.

Niektórzy językoznawcy uważają język macedoński za dialekt bułgarszczyzny. Poza granicami Bułgarii teoria ta nie jest rozpowszechniona. Ze względu na historyczną sytuację Macedonii i jej etniczną charakterystykę kwestia bułgarskich korzeni języka macedońskiego jest obecnie przedmiotem zagorzałej dyskusji.

Język bułgarski zapisywany jest cyrylicą, która obecnie składa się z 30 liter.

Znak ь pojawia się tylko przed о.

Country

Bułgaria

Bułgaria, Republika Bułgarii – państwo położone w południowo-wschodniej Europie, na Bałkanach. Graniczy z Serbią oraz Macedonią Północną od zachodu, Grecją i Turcją od południa, Morzem Czarnym od wschodu i Rumunią od północy.

Bułgaria jest członkiem: Organizacji Narodów Zjednoczonych (od 1955), Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – NATO (od 2004) oraz Unii Europejskiej (od 2007).

Język

Bulgarian language (English)  Lingua bulgara (Italiano)  Bulgaars (Nederlands)  Bulgare (Français)  Bulgarische Sprache (Deutsch)  Língua búlgara (Português)  Болгарский язык (Русский)  Idioma búlgaro (Español)  Język bułgarski (Polski)  保加利亚语 (中文)  Bulgariska (Svenska)  Limba bulgară (Română)  ブルガリア語 (日本語)  Болгарська мова (Українська)  Български език (Български)  불가리아어 (한국어)  Bulgarian kieli (Suomi)  Bahasa Bulgaria (Bahasa Indonesia)  Bulgarų kalba (Lietuvių)  Bulgarsk (Dansk)  Bulharština (Česky)  Bulgarca (Türkçe)  Бугарски језик (Српски / Srpski)  Bulgaaria keel (Eesti)  Bulharčina (Slovenčina)  Bolgár nyelv (Magyar)  Bugarski jezik (Hrvatski)  ภาษาบัลแกเรีย (ไทย)  Bolgarščina (Slovenščina)  Bulgāru valoda (Latviešu)  Βουλγαρική γλώσσα (Ελληνικά)  Tiếng Bulgaria (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com