Žemėlapis - Lietuvos Tarybų Respublika (Republic of Lithuania)

Lietuvos Tarybų Respublika (Republic of Lithuania)
Lietuvos vėliava
Lietuvos Tarybų Respublika  – buvusi sovietinė respublika dabartinės Lietuvos teritorijoje, gyvavusi kelis mėnesius 1918–1919 m.

1918 m. gruodžio 4 d. lietuviškosios RKP(b) sekcijos Maskvoje centrinis biuras nusprendė sukurti laikinąją Lietuvos revoliucinę vyriausybę. Gruodžio 8 d. Vilniuje buvo suformuota Laikinoji revoliucinė darbininkų ir valstiečių vyriausybė, vadovaujama Vinco Mickevičiaus-Kapsuko. 1918 m. gruodžio 16 – 1919 m. sausio 7 d. ši vyriausybė buvo įsikūrusi Raudonosios armijos užimtame Daugpilyje. Gruodžio 16 d. Laikinoji revoliucinė vyriausybė paskelbė manifestą, kuriuo paskelbė vokiečių okupacinės kariuomenės valdžios panaikinimą, Lietuvos Tarybos paleidimą, valdžios perėjimą darbininkų deputatų taryboms ir Lietuvos Tarybų Respublikos įkūrimą. Tuo pačiu metu, gruodžio 15 d. tarybų valdžią Vilniuje paskelbė Prano Eidukevičiaus vadovaujama Vilniaus darbininkų deputatų taryba. Gruodžio 16 d. komunistai, Bundo nariai ir kairieji socialdemokratai surengė demonstraciją ir mitingą palaikantį Raudonąją armiją ir komunistų valdžią. Gruodžio 18 d. Vilniaus tarybos manifestas išleistas žydų, lietuvių, lenkų ir rusų kalba. Gruodžio 16-19 dienomis komunistų demonstracijos organizuotos ir kituose Lietuvos miestuose; kai kuriose gyvenvietėse taip pat kūrėsi darbininkų deputatų tarybos, kurios dažniausiai realios valdžios neturėjo. 1918 m. gruodžio 22 d. Tarybų Rusijos sovnarkomas pripažino Lietuvos Tarybų Respubliką (kartu su Tarybų Latvija). Netrukus Lietuvos Sovietų Respubliką pripažino vadinamosios Baltarusijos, Estijos, Ukrainos sovietų respublikos. 1918 m. gruodį – 1919 m. sausį raudonieji užėmė didžiąją Lietuvos dalį, iš kurios buvo išvesta vokiečių kariuomenė. Anksčiau sukurtos tarybos buvo išvaikytos ir sukurti revoliuciniai komitetai. Sausio 5 d. Raudonoji armija užėmė Vilnių, į kurį persikėlė ir V. Mickevičiaus-Kapsuko vyriausybė.

Iki 1919 m. sausio pradžios respublika institucinės valdžios neturėjo, tuo metu veikė M. Sleževičiaus Lietuvos vyriausybė. 1919 m. sausio 5 d. sovietams užėmus Vilnių, o vėliau ir nemažą Lietuvos dalį, buvo įkurta naujų sovietinės respublikos valdžios institucijų – Aukščiausioji liaudies ūkio taryba, Lietuvos revoliucinė karinė taryba, 10 liaudies komisariatų. Iki vasario 18 d. aukščiausioji institucija buvo Laikinoji revoliucinė darbininkų ir vargingųjų valstiečių vyriausybė, vėliau sovietų suvažiavimas ir jo Centro vykdomasis komitetas bei jo prezidiumas. Vasario viduryje besikuriančiai Lietuvos kariuomenei ir vokiečių savanorių daliniams sustabdžius Sovietų Rusijos kariuomenės puolimą (Kėdainių kautynės, Alytaus kautynės, Jiezno kautynės), Lietuvos kariuomenei stiprėjant, o Lenkijos kariniams daliniams puolant iš pietų, Lietuvos Sovietų Respublikai kilo reali grėsmė. 1919 m. vasario 27 d. respublika panaikinta – Rusijos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto nutarimu sovietinės Lietuvos ir Baltarusijos respublikos susijungė į marionetinę Lietuvos ir Baltarusijos SSR.

 
Valiuta / Kalba 
ISO Valiuta Simbolis Significant Figures
EUR Euras (Euro) € 2
ISO Kalba
PL Lenkų kalba (Polish language)
LT Lietuvių kalba (Lithuanian language)
RU Rusų kalba (Russian language)
Neighbourhood - Šalis  
Žemėlapis - Lietuvos Tarybų Respublika (Republic of Lithuania)
Žemėlapis
Žemėlapis - Lietuvos Tarybų RespublikaLithuania_regions_map.png
Lithuania_regions_ma...
3008x2386
freemapviewer.org
Žemėlapis - Lietuvos Tarybų Respublikaimage.jpg
image.jpg
1397x1523
freemapviewer.org
Žemėlapis - Lietuvos Tarybų RespublikaUn-lithuania.png
Un-lithuania.png
3037x2257
freemapviewer.org
Žemėlapis - Lietuvos Tarybų Respublika1095px-Lithuania_location_map.svg.png
1095px-Lithuania_loc...
1095x821
freemapviewer.org
Žemėlapis - Lietuvos Tarybų RespublikaLithuania-topo-en.png
Lithuania-topo-en.pn...
3837x2843
freemapviewer.org
large_detailed_road_...
9677x7244
www.vidiani.com
Lithuania_map_1345-1...
2136x1932
upload.wikimedia.org
Lithuania_map_1316-1...
2136x1932
upload.wikimedia.org
Lithuania-physical-M...
2366x1675
www.mappery.com
lithuania.jpg
2152x1683
www.footiemap.com
Polish-Lithuanian_Co...
1957x1539
upload.wikimedia.org
LithuaniaHistory.png
1519x1743
upload.wikimedia.org
1263-.jpg
1519x1743
zenius.kalnieciai.lt
lithuania-map.jpg
1843x1236
rememberingletters.f...
balticstates.jpg
1397x1577
www.lib.utexas.edu
Baltic-States-Map.jp...
1397x1577
mappery.com
zem50.gif
1583x1083
www3.lrs.lt
Lithuanian-political...
1412x1100
www.ezilon.com
road-map-of-Lithuani...
1412x1087
www.ezilon.com
physical-map-of-Lith...
1412x1070
www.ezilon.com
8927760-lithuania-ma...
1200x1200
us.123rf.com
12554576-lithuania-m...
1200x1137
us.123rf.com
lithuania_pol_2002.j...
1022x1108
images.nationmaster....
6599237-lithuania-ma...
1200x915
us.123rf.com
Relief_Map_of_Lithua...
1200x900
upload.wikimedia.org