Haiti kreol nyelv

Haiti kreol nyelv
A haiti kreol nyelv (saját elnevezése kreyòl ayisyen) Haiti hivatalos nyelve. Nyelvi besorolás szempontjából kreol nyelv, amely főleg a francia és pár nyugat-afrikai nyelven alapszik, azonban fejlődését kismértékben befolyásolta a portugál, a spanyol és az őslakosok által beszélt taíno nyelv is. 1961-ben Félix Morisseau-Leroy haiti író erőfeszítései nyomán az ország hivatalos nyelvévé nyilvánították a francia mellett. A nyelv közéletben, illetve irodalomban való használata még nem elterjedt, de egyre általánosabbá válik. A haiti lakosság csaknem egészének anyanyelve, ami 8,5 millió embert jelent, további 3,5 millió emigráns beszéli szerte a Karib-térségben, az Egyesült Államokban, Kanadában és Franciaországban.

Habár a haiti kreol nagy részben a francia nyelvre épül, nyelvtana mint a többi kreol nyelv esetében is, erősen leegyszerűsödött és teljes mértékben izoláló nyelvvé fejlődött. Eltűnt a teljes igeragozási rendszer, az igeidők funkcióját elöljáró szavakkal pótolják. A személyes, birtokos és visszaható névmások egybeolvadtak. A nyelvtani nemek egyáltalán nincsenek megkülönböztetve. Az egyik legfigyelemre méltóbb tulajdonsága a többes szám képzési módja, melyet segédszó használatával képeznek.

Ország
  • Haiti
    Haiti a Karib-térség egyik országa, Hispaniola sziget nyugati harmadán fekszik, a keleti felén lévő Dominikai Köztársaság az egyetlen szárazföldi szomszédja.

    Lakossága szinte teljes egészében afrikai rabszolgák leszármazottaiból tevődik össze. 1804-ben nyert függetlenséget Franciaországtól, így az Egyesült Államok után Amerika második országa volt, amely megszabadult a gyarmati uralom alól. Az évszázadok során azonban gazdasági, politikai és társadalmi nehézségek, valamint számos természeti katasztrófa sújtotta, és az egymást követő katonai diktatúrák tönkretették az ország gazdaságát, így ma egész Amerika legszegényebb állama.