Ajmarski jezik

Ajmarski jezik
Ajmarski jezik, Ajmara (ajmara: Aymar aru, šp.: Aymara; ISO 639-3: aym) je jezik U cjelokupnoj jezikoslovnoj literaturi izvan djela udruge SIL ajmarski (dakako, ne istoimena porodica, koja uz Ajmara u užem smislu obuhvaća i Kawki i Jaqaru) tretira se kao jedan jezik s dijalektalnim varijetetima, ne kao dva jezika; kao primjeri neka posluže [http://www.ling.fi/Entradas%20diccionario/Dic=Aymara.pdf Alain Fabre: Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos (2005-).

Aymara (posljedna promjena: 01/12/12)]; [http://www.ilcanet.org/publicaciones/pdf_compendio.html Martha.

J. Hardman, Juana Vásquez, Juan de Dios Yapita i dr.: Aymara: Compendio de estructura fonológica y gramatical.

2. izdanje, La Paz 2001]; Wolf Dietrich: Las lenguas indígenas de América; Promotora Española de Lingüística: Familia aimara.

Isto potvrđuje i članak Origins and Diversity of Aymara, gdje se Original Aymara, jezik koji danas više ne postoji, odnosi na prajezik porodice ajmarskih jezika, Central Aymara na Kawki i Jaqaru u srednjem dijelu Perua, koji se ponekad opisuju kao jedan, a ponekad i kao dva jezika, kao što se navodi i u citiranom radu Alaina Fabrea, i Southern Aymara na ajmarski jezik u užem smislu riječi, koji se govori u Boliviji i u južnom dijelu Perua, a koji je predmet ovoga članka.

Zemlja (geografski pojam)
  • Bolivija
    Bolivija je država u Južnoj Americi. Graniči s Brazilom na sjeveru i istoku, Paragvajem i Argentinom na jugu, te Čileom i Peruom na zapadu. Zapadni dio zemlje je planinsko područje Anda, a istočni nizinski pripada amazonskom slivu pokrivenom kišnim šumama.

    Među prvim indijanskim kulturama na području današnje Bolivije razvila se kultura Tiwanaku uz južnu obalu jezera Titicaca, u 2. stoljeću prije Krista. Unatoč razvijenim arhitektonskim i poljoprivrednim umijećima ova je kultura nestala oko 1200. Otprilike istovremeno nastaju kulture Moxos u istočnim ravnicama i Mollos u sjevernom dijelu zemlje, koje nestaju prije početka 13. stoljeća. Oko 1450. u ovo područje prodiru Inke i pripajaju ga vlastitom carstvu, sve do španjolskog osvajanja 1525.
  • Peru
    Peru (španjolski Perú) je država u zapadnom dijelu Južne Amerike koja graniči s Ekvadorom na sjeverozapadu, Kolumbijom na sjeveru, Brazilom na istoku, Bolivijom na istoku i jugu, Čileom na jugu, i s Tihim oceanom na zapadu.

    U Srednjem vijeku Peru je bio središte čuvenog Carstva Inka.