Portugisisk (sprog)

Portugisisk (sprog)
Portugisisk er et sprog, der tales i Portugal, Brasilien og i de øvrige forhenværende portugisiske kolonier i Afrika, navnlig Angola, Mozambique og Kap Verde. Historisk set var portugisisk også brugt i Asien og Indien, navnlig i Macao og Goa. I disse områder er sproget stadig anerkendt som et officelt sprog af historiske årsager, men tales ikke ofte i lokalbefokningen.

Sproget er en del af den romanske sprogfamilie, og er tættest beslægtet med galicisk, spansk og andre lokale sprog og dialekter i området. Portugisisk og galicisk var oprindeligt det samme sprog, galicisk-portugisisk, som blev talt omkring 1300-tallet.

Mere end 220 millioner mennesker har portugisisk som deres modersmål, og 234 millioner taler sproget som andet- eller tredjesprog. Desuden findes der adskillige kreol-sprog, som drager på portugisisk, heriblandt Kap Verde-kreol og efter sigende Papiamento i Sydamerika, omend det kan være vanskeligt at definere hvad der af spansk og portugisisk oprindelse.

* Portugisisk grammatik

Land
 • Angola
  Angola (officielt: Republikken Angola; República de Angola) er en suveræn stat i Centralafrika. Landet grænser op til Namibia, den Demokratiske Republik Congo, Republikken Congo og Zambia. Det har et areal på og et befolkningstal på indbyggere. Hovedstaden er Luanda, der har 3 millioner indbyggere.

  Landet var en portugisisk koloni indtil 1975. Fra 1961 påbegyndte frihedsbevægelsen MPLA et oprør, efterfulgt af FNLA og UNITA. I november 1975 blev Angola uafhængigt, og MPLA gjorde landet til et kommunistisk et-parti-diktatur. Samtidig brød der stridigheder ud mellem MPLA på den ene side og FNLA og UNITA på den anden, stridigheder der udviklede sig til en blodig borgerkrig. Fra starten havde konflikten mellem MPLA og FNLA/UNITA stærke ideologiske overtoner. MPLA blev under den kolde krig støttet af Sovjetunionen og Cuba. FNLA og senere UNITA blev støttet af USA og Sydafrika.
 • Guinea-Bissau
  Guinea-Bissau er et land i Vestafrika, som ligger ud til Atlanterhavet. Guinea-Bissau grænser til Guinea og Senegal. Tidligere var landet en portugisisk koloni og kendt under navnet Portugisisk Guinea. Navnet på landets hovedstad, Bissau, blev ved uafhængigheden tilføjet landets navn for at undgå forveksling med Republikken Guinea. Landet er et af de fattigste i verden.

  Landet ligger på vestkysten af Afrika mod Atlanterhavet og grænser op til Senegal og Guinea. Det er et af de mindste lande i Afrika med et landareal på 28.120 km² og et befolkningstal på omkring to millioner indbyggere (ultimo 2020). Landet har et tropisk til subtropisk klima, og regntiden varer fra maj til oktober. I Guinea-Bissau findes der endvidere store tropiske skove. Det er ingen vandmangel, noget som er gunstigt for landets frugtbarhed.
 • Kap Verde
  Kap Verde (Cabo Verde) er en øgruppe og selvstændig republik i Atlanterhavet, beliggende ca. 500 km ud for Afrikas vestkyst. Navnet betyder "grønt forbjerg".

  De dengang ubeboede øer blev opdaget af portugiserne under de store opdagelsesrejser i midten af det 15. århundrede og blev senere brugt som knudepunkt for den portugisiske slavehandel. Kap Verde blev selvstændig i 1975 efter nellikerevolutionen i Portugal den 25. april 1974. Kap Verdes største by er hovedstaden Praia, der ligger på øen São Tiago, som samtidig er Kap Verdes mest folkerige ø.
 • Mozambique
  Mozambique eller Mocambique (officielt Republikken Mozambique; Republikken Mocambique; Moçambique eller República de Moçambique) er et land i det sydøstlige Afrika omkranset af Det Indiske Ocean mod øst, Tanzania mod nord, Malawi og Zambia mod nordvest, Zimbabwe mod vest og Swaziland og Sydafrika mod sydvest. Det er adskilt fra Madagaskar af Mozambique-kanalen mod øst. Hovedstaden og den største by er Maputo (tidligere kaldet Lourenço Marques før uafhængigheden).

  Vasco da Gama udforskede som den første europæer Mozambiques kyststrækninger i 1498 og fra starten af 1500-tallet oprettede Portugal handelsposter og forter langs Mozambiques kyst. Landet var portugisisk koloni indtil 1975, hvor det blev en selvstændig stat. FRELIMO grundlagde et socialistisk etpartisystem ved at alliere sig med Sovjetunionen. RENAMO blev dannet i 1975 som en militær modstandsgruppe mod FRELIMO og fik støtte fra det daværende Rhodesia og apartheidstyret i Sydafrika. Disse nabolande frygtede en spredning af den kommunistiske ideologi og frigørelseskampen. En borgerkrig brød ud i 1977. Borgerkrigen sluttede først i 1990, da apartheidregimet i Sydafrika blev svækket, og en fredsaftale blev underskrevet to år senere.
 • São Tomé og Príncipe
  São Tomé og Príncipe (portugisisk: São Tomé e Príncipe), officielt den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe (portugisisk: República Democrática de São Tomé e Príncipe), er en østat i Atlanterhavet ud for Gabon. Østaten var portugisisk koloni fra 1522-1975.

  Øerne er af vulkansk oprindelse og har tropisk klima med forholdsvis mange endemiske plante- og dyrearter. I dag præges øerne af en blanding af den oprindelige skovbevoksning og den tidligere plantagedrift.
 • Macao
  Macao (stavemåde på moderne portugisisk: Macau) er en tidligere portugisisk koloni beliggende en times sejlads med hurtigbåde fra Hongkong. Macao er en del af Kina og er forbundet både naturligt og med broer til fastlandet sydøst for Canton.

  Byen blev styret af Portugal i 442 år og var den ældste europæiske koloni i Østasien.
 • Gibraltar
  Gibraltar (fra Djebel al-Tarik, arabisk for 'Tariks klippe') er et britisk oversøisk territorium på sydkysten af den Iberiske Halvø. Traditionelt har områdets økonomi været baseret på tilskud fra Storbritanniens Forsvarsministerium, men i dag er den i højere grad baseret på bl.a. shipping og turisme.

 • Jersey
  Jersey (Jèrriais: Jèrri), officielt Bailiwick of Jersey (Bailliage de Jersey; Jèrriais: Bailliage dé Jèrri) er en britisk Crown dependency (kronbesiddelse) og ø beliggende ud for Normandiet, Frankrig. Til området Jersey hører, ud over øen selv, de ubeboede øer Minquiers og Ecréhous. Sammen med øerne Guernsey, Sark, Herm og Alderney udgør Jersey Kanaløerne. Storbritannien har ansvaret for øernes beskyttelse; Jersey er ikke en del af kongeriget, men hører under den britiske krone, omtrent som øen Man. Jersey er ikke medlem af EU, men har en samarbejdsaftale med EU.

  Øens økonomi er i høj grad drevet af finansiel service.
 • Portugal
  Portugal (portugisisk: Portugal), officielt den Portugisiske Republik (portugisisk: República Portuguesa), er et land beliggende på Den Iberiske Halvø i det sydvestlige Europa. Landet grænser op til Spanien i nord og øst og er ellers omgivet af Atlanterhavet i vest og syd. I Atlanterhavet ligger øgrupperne Madeira og Azorerne, som har udstrakt selvstyre.

  Portugal blev grundlagt i 1139, da Afonso 1. proklameredes konge. Det nye kongerige ekspanderede mod syd til Algarve, hvorfra maurerne blev endeligt fordrevet i løbet af det 13. århundrede. I det 15. århundrede begyndte portugisiske søfolk at udforske den afrikanske kyst. Dette blev begyndelsen til Portugals storhedstid. En ekspansiv periode med udforskning af verdenshavene, hvor søvejene til Indien og Brasilien blev opdaget. Portugisiske kolonier blev grundlagt i både Asien, Sydamerika og Afrika. Handlen med slaver, guld og krydderier gjorde for en tid Portugal til et af verdens rigeste lande, og Lissabon til en af Europas største handelsbyer. Under den senere afkolonisering og industrialisering kom Portugal som udpræget landbrugsland og med diktaturstyre til at stå svagt i Europa, men opnåede med demokratiets indførelse i 1974 politisk stabilitet og med optagelsen i EF (EU) i 1986 et økonomisk løft.
 • Bermuda
  Bermuda er en øgruppe i Atlanterhavet, som er en del af Britisk oversøisk territorium i Nordatlanten øst for USA. Hovedstaden er Hamilton. Øerne er en del af et stort koralrev. Øerne blev opdaget i år 1505 af en spansk kaptajn Juan de Bermúdez, som øerne er navngivet efter. Øerne var ubeboet ved opdagelsen og blev annekteret af ham til det spanske imperium, uden at han nogensinde satte sin fod på øen, på grund af de omkringliggende koralrev. I 1609 blev øen annekteret af Virginia Company på vegne af den britiske trone. I år 1707 blev øerne officielt indlemmet i Storbritannien, ved sammenlægningen af de engelske og skotske kongedømmer. Bermuda indgår som det ene hjørne i bermudatrekanten og har en international børs, Bermuda Stock Exchange.

  * Verdens lande
 • Østtimor
  Østtimor (Timor-Leste; Timor Lorosa'e), officielt Den Demokratiske Republik Østtimor (República Democrática de Timor-Leste; Repúblika Demokrátika Timór-Leste) er en suveræn stat i Sydøstasien. Østtimor består af den østlige del af øen Timor og ligger mellem Indonesien og Australien.

  Østtimor har et areal på 14.919 km² og har indbyggere. Hovedstaden hedder Dili og er beliggende på øens nordkyst.