Kort (geografi) - Færøerne (Faroe Islands)

Verden >  Europa >  Færøerne

Færøerne (Faroe Islands)

Færøerne (Føroyar) er en gruppe på 18 øer af vulkansk oprindelse i den nordlige del af Atlanterhavet mellem Storbritannien, Island og Norge.

Den første bosættelse på øerne fandt sted, da irske munke omkring år 625 slog sig ned og levede som eneboere på øerne. De gav sandsynligvis øerne deres navn. Øernes egentlige befolkning stammer fra en blanding af keltiske og norske bosættere. De norske bosættere slog sig ned på øerne i tiden efter år 850, som kaldes landnamtiden. I dag er 17 af de 18 øer beboede.

Befolkningen betegnes som færinger, og befolkningstallet var 50.844 (1. maj 2018), hvoraf cirka 21.000 bor i Tórshavn kommune. Færingerne taler færøsk – et vestnordisk sprog, som er nært beslægtet med islandsk, og som ligesom islandsk stammer fra det gamle nordiske sprog, norrønt. Færøsk er det mindste nationalsprog blandt de germanske sprog. Foruden færøsk er dansk også officielt sprog, men det bruges ikke af færingerne som dagligt talesprog.

Færøerne er en delvis selvstyrende del af Rigsfællesskabet ifølge Lov om Færøernes Hjemmestyre fra 1948 og Overtagelsesloven fra 2005, og udøver det parlamentariske selvstyre i et af verdens ældste parlamenter, Lagtinget. Øerne vælger to repræsentanter til det danske Folketing, og de har valgt ikke at være medlem af EU. Administrativt er øerne opdelt i 6 sysler og 30 kommuner.

Øernes klima er præget af deres beliggenhed i Golfstrømmen, der medvirker til at give milde vintre og kølige somre. Skydannelser omkring de høje fjelde og tåge er hyppigt forekommende. Fiskeri og lakseopdræt er hovederhverv på øerne, mens fåreavlen, der frem til 1800-tallet var hovederhvervet, nu har ringe kommerciel betydning, omend den stadigvæk har stor kulturel og social betydning. Fangst af flokke af grindehvaler, hvor selve slagtningen sker på særlig godkendte strande ved fjorde eller vige på øerne, som er særlig velegnede, er en særlig færøsk specialitet, men møder megen modstand fra hvalaktivister fra andre lande.

Nyere, botaniske undersøgelser og arkæologiske fund på Færøerne vidner om, at Færøerne blev befolket noget tidligere end traditionelt antaget – nemlig i to successive perioder, hvoraf den første var fra 300-tallet til 500-tallet og så igen i en periode fra sidst i 500-tallet til 700-tallet – begge forud for øernes endelige bosættelse af nordiske vikinger i 800-tallet. Naturen af disse tidlige bosættelser kendes ikke nærmere, men det er almindeligt accepteret, at øerne var bosat af irske/keltiske munke og eneboere, før vikingerne ankom. Disse munke fandt ingen urbefolkning, som de kunne omvende. De tilbragte tiden med at drive fårehold og plantedyrkning (blandt andet dyrkede de havre). Man antager, at de irske munke kom omkring år 625. Sandsynligvis flyttede munkene videre til Island i tiden omkring nordmændenes ankomst til øerne.

Den irske munk og geograf Dicuil skrev omkring år 825 en geografibog med titlen Liber de Mensura Orbis Terræ. Et af afsnittene beskriver en gruppe af små øer, der lå tæt ved hinanden: "Her havde eneboere boet for hundrede år siden, men de er nu på grund af vikinger tomme for eneboere og fyldt med får og havfugle". Denne beskrivelse handler formodentlig om Færøerne.

En latinsk beskrivelse af en rejse foretaget af Sankt Brendan, en irsk munk og helgen som levede omring 484–578, giver en beskrivelse af "insulae" (øer), som ligner Færøerne.

Øerne blev omkring år 800 befolket af vikinger fra Norge, som angiveligt også medbragte keltiske kvinder fra Skotland, de skotske øer og Irland. Nordmændenes sprog har siden udviklet sig til nutidens færøske sprog. Færøerne regnes fra 1035 at være blevet underlagt Norge, da vikingetiden på Færøerne var forbi. Norsk lov gjaldt for Færøerne til 1816.

Island, Grønland, Færøerne samt Orkney- og Shetlandsøerne hørte under Norge, der fra 1380 var en del af Danmark-Norge. Imidlertid var der stadig et norsk rigsråd, som ved kongevalgene fra 1380 til reformationen 1536, der i princippet kunne have valgt en anden konge end den, man havde i Danmark. Herefter blev det norske rigsråd nedlagt, og det danske rigsråds kongevalg gjaldt også for Norge. Selvom Norge reelt vedblev med at fungere som et separat landsdel med egne love, medførte nedlæggelsen af rigsrådet, at Færøerne blev administreret adskilt fra Norge, og at nye norske love ikke kom til at omfatte Færøerne. Ved enevældens indførelse i 1660 fortsatte Færøerne med at blive administreret løsrevet fra Norge og fra 1709 direkte fra København. 

Kort (geografi) - Færøerne (Faroe Islands)

Latitude / Længdekreds : 62° 0' 0" N / 7° 0' 0" W | Tidszone : UTC+0:0 / UTC+1 | Valuta : DKK | Telefon : 298  

Kort (geografi)

Bing (søgemaskine)-Kort (geografi)-Færøerne
Bing (søgemaskine)
Kort (geografi)-Færøerne2000px-Map_of_the_Faroe_Islands_en.svg.png
2000px-Map_of_the_Fa...
2000x2624
freemapviewer.org
Kort (geografi)-FærøerneFaroe_map_with_villages%2C_streets%2C_straits%2C_firths%2C_ferry_harbours_and_major_moutains.png
Faroe_map_with_villa...
1584x2121
freemapviewer.org
Kort (geografi)-Færøerne775px-Faroe_Islands_location_map.svg.png
775px-Faroe_Islands_...
775x1000
freemapviewer.org
Kort (geografi)-Færøerne-1747_Bowen_Map_of_the_North_Atlantic_Islands%2C_Greenland%2C_Iceland%2C_Faroe_Islands_%28Maelstrom%29_-_Geographicus_-_OldGreenland-bowen-1747.jpg
1747_Bowen_Map_of_th...
2110x3000
upload.wikimedia.org
Kort (geografi)-Færøerne-Faeroe_Islands_Regions_map.png
Faeroe_Islands_Regio...
2500x2384
upload.wikimedia.org
Kort (geografi)-Færøerne-karte-1-1035.gif
karte-1-1035.gif
1500x1969
www.welt-atlas.de
Kort (geografi)-Færøerne-faroe-islands-map-0.jpg
faroe-islands-map-0....
1188x1591
www.orangesmile.com
Kort (geografi)-Færøerne-Faroe-Islands-Map.png
Faroe-Islands-Map.pn...
1188x1591
mappery.com
Kort (geografi)-Færøerne-faroeislands.jpg
faroeislands.jpg
1050x1604
www.footiemap.com
Kort (geografi)-Færøerne-Map_of_faroe_islands_in_europe,_flights_and_ferries.png
Map_of_faroe_islands...
1433x1068
upload.wikimedia.org
Kort (geografi)-Færøerne-Map_of_faroe_islands_in_europe_-_faroese_caption.png
Map_of_faroe_islands...
1433x1068
upload.wikimedia.org
Kort (geografi)-Færøerne-rl3c_fo_faroe-islands_map_plaindcw_ja_mres.jpg
rl3c_fo_faroe-island...
779x1754
www.ginkgomaps.com
Kort (geografi)-Færøerne-political-simple-map-of-faroe-islands.jpg
political-simple-map...
850x948
maps.maphill.com
Kort (geografi)-Færøerne-faroe-islands-map.jpg
faroe-islands-map.jp...
700x1075
www.planetware.com
Kort (geografi)-Færøerne-Faroe%20Islands%20%20Map.jpg
Faroe%20Islands%20%2...
707x1024
photos1.blogger.com
Kort (geografi)-Færøerne-mapF02-Faroe-Islands.jpg
mapF02-Faroe-Islands...
800x632
postcard.pics-sydney...
Kort (geografi)-Færøerne-Faroe_islands_map_with_island_names.png
Faroe_islands_map_wi...
600x800
upload.wikimedia.org
Kort (geografi)-Færøerne-Map_suduroyarfjordur,_faroe_islands.png
Map_suduroyarfjordur...
600x800
upload.wikimedia.org
Kort (geografi)-Færøerne-800px-Map_of_faroe_islands_in_europe,_flights_and_ferries.png
800px-Map_of_faroe_i...
800x596
upload.wikimedia.org
Kort (geografi)-Færøerne-faroe_islands_1970.jpg
faroe_islands_1970.j...
528x804
www.mapcruzin.com
Kort (geografi)-Færøerne-faroese.jpg
faroese.jpg
694x532
web.cn.edu
Kort (geografi)-Færøerne-faroese.jpg
faroese.jpg
694x532
web.cn.edu
Kort (geografi)-Færøerne-Faroe-islands-map.jpg
Faroe-islands-map.jp...
500x565
cruisingoutpost.com
1 2 

Subnational enhed

Land, Stat, Region,...

Lufthavn

Facebook

 mapnall@gmail.com