Mapa - Kuvajt (State of Kuwait)

Kuvajt (State of Kuwait)
Kuvajtská vlajka
Kuvajt, plným názvem Stát Kuvajt, je malá monarchie v jihozápadní Asii při Perském zálivu. Má stejnojmenné hlavní město, kde žije většina obyvatel. Jeho sousedy jsou na severu Irák a na jihu Saúdská Arábie. Délka pobřeží je přibližně 499 kilometrů. Ke Kuvajtu náleží také několik ostrovů v Perském zálivu, např. Búbiján či Failaka. K roku 2021 měl Kuvajt 4,67 milionu obyvatel, z toho 1,45 milionu tvoří kuvajtští občané, etnicky Arabové, a 3,2 milionu jsou cizí státní příslušníci, kteří jsou v Kuvajtu za prací.

Historicky byl Kuvajt velmi strategickým obchodním přístavem mezi Mezopotámií a Indií. V současnosti je jeho ekonomika postavená na ropě, země se řadí k hlavním světovým producentům této suroviny. Udává se, že na kuvajtském území se nalézá asi 8 až 9 % světových zásob ropy. To představuje šesté největší zásoby na světě. Objeveny byly v roce 1938, v roce 1946 byla ropa poprvé vyvezena. Následoval mohutný rozvoj a modernizace země. Zlaté časy trvaly do roku 1982, kdy se zhroutila kuvajtská burza a Kuvajt zažil období nestability, které vyvrcholilo invazí ze sousedního Iráku v roce 1990. Irácká vojska byla vyhnána za pomoci mezinárodní aliance vedené Spojenými státy. Prosperita se vrátila, nicméně v nultých letech 21. století přišla nečekaná stagnace, kterou se Kuvajt rozhodl vyřešit strategickým partnerstvím s Čínou. V současnosti je Kuvajt považován za hlavního spojence Číny v oblasti.

Navzdory potížím nultých let je Kuvajt stále jedním z nejbohatších států světa. Kuvajtský dinár je nejhodnotnější měnou na světě. Kuvajt je pátou nejbohatší zemí světa z hlediska národního důchodu na obyvatele. V roce 2009 měl Kuvajt nejvyšší index lidského rozvoje v arabském světě. V indexu sociálního pokroku je Kuvajt na prvním místě v muslimském světě a na druhém místě na Blízkém východě za Izraelem. Kuvajt má vysokou úroveň sociálního zabezpečení a zdravotní péče, ovšem všechny tyto bonusy jsou vyhrazeny občanům. Lidé bez občanství, jichž má Kuvajt na svém území nejvyšší procento na světě, jsou naopak vystaveni porušování lidských práv.

Kuvajt je emirát s autokratickým politickým systémem, jemuž dominuje emírská rodina Sabahů. Kuvajtským státním náboženstvím je sunnitský islám, ve verzi zvané málikovský mazhab.

Starověké mince nalezené na ostrově [[Fajlaka]] Jeden z prvních důkazů lidského osídlení území Kuvajtu (výraz Kuvajt v arabštině znamená „pevnůstka“) pochází z doby 8 000 př. n. l., v Burganu byly nalezeny mezolitické nástroje. Neolitičtí obyvatelé Kuvajtu patřili k prvním námořním obchodníkům historie. V severním Kuvajtu byl objeven jeden z nejstarších rákosových člunů na světě.

Okolo roku 6500 př. n. l. zasahovala na území Kuvajtu obeidská kultura. Kuvajt byl tehdy místem interakce mezi národy vzmáhající se Mezopotámie a stále ještě neolitické východní Arábie. Kolem roku 2000 př. n. l. se na kuvajtském ostrově Fajlaka usadili sumerští obchodníci, kteří přišli patrně z Uru. Na ostrově postavili mnoho budov podobných těm, které ve stejné době vznikly v Iráku. Někteří historikové umisťují do Kuvajtského zálivu kulturu, kterou Sumerové nazývali Tilmun. Pravděpodobně ovládala obchodní námořní cesty mezi Mezopotámií a Indií. Po pádu Tilmunu byla Fajlaka osídlena Kassity.

Za Nebukadnesara II. byla Fajlaka pod novobabylónskou kontrolou. Vznikly tehdy chrámy zasvěcené bohu Šamašovi. Ve 4. století př. n. l. kolonizoval Kuvajtský záliv makedonský vojevůdce Alexandr Veliký, Fajlaku prý Alexandr pojmenoval Ikaros. V roce 127 př. n. l. bylo kolem Teredonu v dnešním Kuvajtu založeno království Charakena, jehož obyvatelstvo užívalo aramejštinu. Na ostrově Fajlaka byla doložena i parthská obchodní základna z té doby.

Nejstarší písemná zmínka o Kuvajtu pochází z roku 150 a nachází se v geografickém pojednání Klaudia Ptolemaia. Ten nazýval Kuvajtský záliv Hieros Kolpos (Sacer Sinus v latinských verzích).

Portugalská přítomnost v oblasti v 16. století V roce 1521 se Kuvajt dostal do portugalské obchodní sféry. Na konci 16. století vybudovali Portugalci v Kuvajtu pevnost. Oficiálními vládci byli ale šejkové z klanu Bani Chálid. V roce 1682 nebo 1716 se v Kuvajtu usadil klan Bani Utbah a postupně se mu podařilo získat nadvládu v důsledku manželských aliancí.

V polovině 17. století se Kuvajt etabloval jako hlavní obchodní cesta z Perského zálivu do Aleppa. Na počátku 18. století prosperoval jako přístav a obchodní centrum pro tranzit zboží mezi Bagdádem, Indií, Maskatem a Arabským poloostrovem. Během osmanského obléhání Basry v letech 1775–79 se tamní iráčtí obchodníci uchýlili do Kuvajtu a rozvinuli zde sektor stavby lodí. V důsledku toho vzrostl kuvajtský námořní obchod. Kuvajtské lodě byly proslulé po celém Indickém oceánu a Kuvajťané si vybudovali pověst nejlepších námořníků v Perském zálivu. 
Měna / Jazyk (lingvistika) 
ISO Měna Symbol Platné číslice
KWD Kuvajtský dinár (Kuwaiti dinar) دك 3
ISO Jazyk (lingvistika)
EN Angličtina (English language)
AR Arabština (Arabic language)
Čtvrť - Státní území  
Mapa - Kuvajt (State of Kuwait)
Mapa
Google - Mapa - Kuvajt
Google
Google Earth - Mapa - Kuvajt
Google Earth
Microsoft Bing - Mapa - Kuvajt
Microsoft Bing
OpenStreetMap - Mapa - Kuvajt
OpenStreetMap
Mapa - Kuvajtimage.jpg
image.jpg
1397x1631
freemapviewer.org
Mapa - Kuvajtimage.jpg
image.jpg
465x544
freemapviewer.org
Mapa - Kuvajtimage.jpg
image.jpg
1397x1630
freemapviewer.org
Mapa - KuvajtMap_of_Kuwait.png
Map_of_Kuwait.png
1000x875
freemapviewer.org
rl3c_kw_kuwait_map_i...
2480x3057
www.ginkgomaps.com
Kuwait_Capital_Map.j...
2961x2197
www.athagafy.net
kuwait_physio-2006.j...
1981x2305
www.lib.utexas.edu
large_detailed_map_o...
1274x2100
www.vidiani.com
5774-050-8DEA8BF9.gi...
1600x1327
media-1.web.britanni...
5774-050-8DEA8BF9.gi...
1600x1327
media-1.web.britanni...
fullmap.jpg
1205x1705
www.chillnite.com
fullmap.jpg
1205x1705
cdn0.chillnite.com
persian_gulf_map2.jp...
1270x1600
2.bp.blogspot.com
Kuwait_Topographic_M...
1500x1214
www.athagafy.net
kuwait.jpg
1372x1325
www.footiemap.com
Kuwait-City-Metro-Ma...
1500x1125
mappery.com
Kuwait-physical-map....
1412x1153
www.ezilon.com
political-map-of-Kuw...
1412x1074
www.ezilon.com
kuwait_rel96.jpg
1068x1228
www.lib.utexas.edu
470_1282721874_kuwai...
1068x1228
www.ecoi.net
Kuwait-physical-Map....
1068x1228
www.mappery.com
kuwait_pol96.jpg
1060x1218
www.lib.utexas.edu
detailed_road_and_ad...
1060x1218
www.vidiani.com
Kuwait-Iraq_barrier....
1060x1218
upload.wikimedia.org
Územní jednotka
Státní území, State, Region,...
Město, Vesnice,...