Mapa - Arménie (Republic of Armenia)

Arménie (Republic of Armenia)
Arménská vlajka
Arménie, plným názvem Arménská republika, je vnitrozemský stát ležící v Zakavkazsku. Podle některých definic hranice mezi Evropou a Asií je součástí Evropy, nicméně podle obecně přijímaných patří do Asie. Na severu hraničí s Gruzií (164 km), na východě s Ázerbájdžánem (566 km), na jihu s Íránem (35 km) a na západě s ázerbájdžánskou exklávou Nachičevan (221 km) a Tureckem (268 km).

Arménie je unitární národní stát s velmi starým kulturním dědictvím. Nejstarší arménské království zvané Urartu vzniklo již v 9. století př. n. l. V letech 321 př. n. l. - 428 existovalo Arménské království, jež dosáhlo svého vrcholu v 1. století pod vládou Tigrana Velikého. Toto království, jako první na světě, přijalo křesťanství jakožto státní náboženství (asi roku 301). V 5. století Arménii rozvrátily dvě mocné říše, Byzantská a Sásánovská. V 9. století arménský stát obnovili Bagrationové. Rozdrcen byl znovu Byzancí (1045) a posléze území obsadili Seldžučtí Turci. V 11.-14. století se stát obnovil jakožto Arménské království v Kilíkii. V 16. století se však dostal pod nadvládu Osmanů a Peršanů. Tato nadvláda trvala až do 19. století, kdy část území (východní) získalo Ruské impérium. V západní části Osmani za 1. světové války prováděli systematickou genocidu arménského obyvatelstva. Po 1. světové válce krátce existovala (1918–1920) První arménská republika. Roku 1920 byla vyhlášena širší Zakavkaská sovětská federativní socialistická republika zahrnující více zakavkazských států, která se v roce 1922 stala zakládající republikou Sovětského svazu. Od roku 1936 existovala Arménská sovětská socialistická republika, oddělená od ostatních zakavkazských zemí do samostatné sovětské socialistické republiky v rámci SSSR. Po rozpadu Sovětského svazu vznikl současný stát. Hlavním městem Arménie je Jerevan, jehož populace 1 075 800 obyvatel (k 2017) tvoří třetinu z celkového počtu obyvatel Arménie (3 018 854 během sčítání lidu roku 2011). Jerevan je jedním z nejstarších měst na světě s nepřetržitým lidským osídlením, vznikl již roku 782 př. n. l.

Arménská národní identita je velmi úzce spojená s Arménskou apoštolskou církví, nejstarší křesťanskou národní církví na světě. Arméni též používají jako jediní na světě unikátní abecedu, kterou v roce 405 vymyslel Mesrop Maštoc.

Arménie je členem Euroasijského ekonomického svazu.

Název Arménie se používá v různých variantách v prakticky všech jazycích světa kromě samotné arménštiny. Pochází ze staroperského názvu „Armanestán“ a „Arman“ podle pohraniční provincie státu Urartu na historickém arménském území, které bylo v polovině 1. tisíciletí př. n. l. osídleno mimo jiné Aramejci. Sami Arméni se označují jménem „Hajer“ (arménsky Հայեր) a svou vlast „Hajastan“ (Հայաստան). Přípona –stan znamená „země“, takže Hajastan je země Hajů (čili Arménů). Tento název je odvozen od mytického hrdiny a zakladatele národa Hajka. Movses Chorenaci ho ve svých Dějinách Arménie (Patmutjun Hajoc) označuje za syna biblického Togarmy a vnuka Gomera. Vypráví příběh o zlém obru Belovi, který ovládl Babylón. Jediný Hajk se mu odmítl podřídit, opustil město a usadil se se svým lidem pod horou Ararat. Belos se proti němu vypravil se svou armádou a dne 11. srpna 2492 př. n. l. (podle starověkého arménského kalendáře) prý propukla veliká bitva, v níž Hajk zastřelil Bela svým šípem. Po tomto vítězství pak nerušeně vládl ve vlastním království s hlavním městem Hajkaberdem (nedaleko Vanského jezera). Výročí bitvy je dodnes nejvýznamnějším arménským svátkem zvaným Navasard.

 
Měna / Jazyk (lingvistika) 
ISO Měna Symbol Platné číslice
AMD Arménský dram (Armenian dram) ֏ 2
ISO Jazyk (lingvistika)
HY Arménština (Armenian language)
Čtvrť - Státní území  
Mapa - Arménie (Republic of Armenia)
Mapa
Google Earth - Mapa - Arménie
Google Earth
Microsoft Bing - Mapa - Arménie
Microsoft Bing
OpenStreetMap - Mapa - Arménie
OpenStreetMap
Mapa - Arménieimage.jpg
image.jpg
1409x1544
freemapviewer.org
Mapa - Arménieimage.jpg
image.jpg
1409x1546
freemapviewer.org
Mapa - ArménieSatellite_image_of_Armenia_in_May_2003.jpg
Satellite_image_of_A...
1101x1123
freemapviewer.org
Mapa - ArménieRivers_of_Armenia_new.jpg
Rivers_of_Armenia_ne...
1437x1393
freemapviewer.org
Mapa - ArménieUn-armenia.png
Un-armenia.png
3038x2257
freemapviewer.org
armenia-karabakh-map...
14352x10818
stepanakerttown.file...
nkrlarge.jpg
5259x7738
stepanakerttown.file...
armenia-karabakh61.j...
6438x5303
nagornykarabakh.file...
armenia-karabakh61.j...
6438x5303
stepanakerttown.file...
armenia-vector-map.j...
5000x3279
map-armenia.com
armenia_1918_19.JPG
3705x3806
www.conflicts.rem33....
caucasus_region_1994...
3119x2392
www.lib.utexas.edu
armenia_trans-2002.j...
2000x2172
www.lib.utexas.edu
armenia_physio-2002....
2000x2172
www.lib.utexas.edu
Armenia_2002_CIA_map...
1944x2088
upload.wikimedia.org
armenia-karabakh63.j...
2000x1670
stepanakerttown.file...
armenia-karabakh60.j...
2000x1633
stepanakerttown.file...
Rivers_of_Armenia.jp...
1437x1393
upload.wikimedia.org
armenia-map.jpg
1600x1246
armeniamaps.files.wo...
treaty_kars.jpg
1347x1439
www.conflicts.rem33....
Armenian_distributio...
1880x957
upload.wikimedia.org
physical-map-of-Arme...
1412x1242
www.ezilon.com
Armenian-political-m...
1412x1234
www.ezilon.com
Armenia-road-map.gif
1412x1227
www.ezilon.com
Possible_United_Arme...
1721x967
upload.wikimedia.org