Mapa - Česko (Czechia)

Svět >  Evropa >  Česko

Česko (Czechia)

Česká vlajka
Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě. Samostatným státem se Česká republika stala 1. ledna 1993, přičemž navazuje na tradice státnosti Československé republiky, Českého království, Českého knížectví a Velké Moravy, sahající do 9. století. Podle své ústavy je Česká republika parlamentní, demokratický právní stát s liberálním státním režimem a politickým systémem založeným na svobodné soutěži politických stran a hnutí. Hlavou státu je prezident republiky, vrcholným a jediným zákonodárným orgánem je dvoukomorový Parlament České republiky, na vrcholu moci výkonné stojí vláda České republiky.

Česko je země s tržním hospodářstvím, která podle ekonomických, sociálních a politických indikátorů, jako je HDP na obyvatele, index lidského rozvoje, index svobody tisku, index svobody internetu od cenzury, patří k vysoce hodnoceným státům světa. Ekonomicky patří dle Světové banky do skupiny 31 nejbohatších států světa s nejvyššími finančními příjmy. Naopak velmi nízko se v porovnání s jinými státy umísťuje v podílu obyvatel žijících pod prahem chudoby. Vykazuje též poměrně nízkou nerovnost mezi nejbohatšími a nejchudšími obyvateli a relativně vyvážené přerozdělování bohatství napříč většinou obyvatel. Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě nízká a pod průměrem vyspělých zemí. V indexu ekologické stopy je Česko oproti některým jiným vyspělým zemím menším ekologickým dlužníkem. Podle Global Peace Index, který vypracovává každoročně Institute for Economics and Peace, je Česká republika šestou nejbezpečnější zemí na světě (index zohledňuje hrozbu válečného konfliktu i úroveň vnitřní násilné kriminality).

Česko je členem Organizace spojených národů, Severoatlantické aliance, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Světové obchodní organizace, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Evropské celní unie, Evropské unie, součástí Schengenského prostoru, Evropského hospodářského prostoru, členem Visegrádské skupiny a jiných mezinárodních struktur.

Česko je vnitrozemský stát tvořený částmi historických českých zemí, které byly po dlouhá období svého dějinného vývoje součástí zemí Koruny české. Jsou to Čechy a Morava, k nimž byly roku 1920 připojeny i České Rakousy a České Slezsko. Česká republika má rozlohu 78 866 km 2 . Sousedí na západě s Německem (délka hranice 810 km), na severu s Polskem (762 km), na východě se Slovenskem (252 km) a na jihu s Rakouskem (466 km). Administrativně se Česká republika dělí na osm územních a zároveň na 14 samosprávných krajů. Hlavním městem je Praha, která je rovněž i jedním z krajů. V roce 2017 v Česku žilo přibližně 10,6 milionu obyvatel. Výrazná většina obyvatelstva se hlásí k české, případně moravské národnosti.

Prvním doloženým státním útvarem na území dnešní České republiky byl nadkmenový svaz Sámovy říše, ve druhé polovině 9. století pak vznikla Velkomoravská říše. Když kolem roku 907 zanikla pod náporem kočovných maďarských kmenů, těžiště státního vývoje se přesunulo do Čech. Tamní panovníci z rodu Přemyslovců vybudovali středověký přemyslovský stát, též nazývaný český stát (České knížectví, později České království), od přelomu 10. a 11. století tvořící součást Svaté říše římské. Od doby Karla IV. (1348) se pro země podléhající českému králi užívalo rovněž pojmu země Koruny české, kterýžto pojem zahrnoval i Moravské markrabství a Vévodství Horní a Dolní Slezsko.

Od roku 1526 byly České země postupně začleňovány do habsburské monarchie, jejíž vládci využili svého vítězství v bitvě na Bílé hoře nad českými stavy (1620) k výraznému omezení dřívější samostatnosti Českého království. Země Koruny české, po roce 1749 navzájem státoprávně nespojité, zůstaly korunními zeměmi Habsburků až do konce první světové války v roce 1918. Od roku 1804 měla habsburská monarchie oficiální název Rakouské císařství a od roku 1867 se mocnářství nazývalo Rakousko-Uhersko.

Po zániku Rakouska-Uherska v roce 1918 vzniklo Československo jako unitární stát s republikánským zřízením. První republika krátce po svém vzniku odebrala svým zemím většinu jejich dosavadních zemských svobod, které měly za Rakouska-Uherska ve formě vlastní ústavy, zemských zákonů, sněmů a dalších atributů. Slováci získali v Československu větší národní svobodu, než kterou měli v Uhersku. Roku 1939 bylo území současné České republiky okupováno německou armádou a vznikl loutkový protektorát Čechy a Morava. Československo bylo jako demokratický stát obnoveno v roce 1945. Komunisty ovládaná Československá socialistická republika byla roku 1969 federalizována, přičemž v rámci tohoto procesu vznikla Česká socialistická republika, formálně svrchovaný národní stát, z hlediska mezinárodního práva přímý předchůdce současné České republiky. Česká republika (1990–1992)Tento oficiální název nese český stát od 6. března 1990, kdy bylo po pádu komunistického režimu vypuštěno z názvu slovo „socialistická“. Na konci roku 1992 zanikla Česká a Slovenská Federativní Republika jako stát dvou národů a místo ní vznikly dva nové státy, Česká republika a Slovenská republika. Dne 1. ledna 1993 vstoupila v platnost Ústava České republiky, podle jejíž preambule navazuje nový stát na tradice státnosti Československa a bývalých zemí Koruny české.

Existenci České republiky jako subjektu mezinárodního práva uznávají všechny státy světa. Do 8. září 2009, kdy byly navázány diplomatické vztahy, nebyla uznávána jako samostatný stát ze strany Lichtenštejnska. Lichtenštejnsko kladlo jako předběžnou podmínku uznání a navázání diplomatických styků český souhlas dvoustranně jednat o tématech majetkového charakteru (majetkové spory existovaly již mezi Lichtenštejnskem a Československem od vzniku Československa, nově šlo i o vyvlastnění majetku rodu Lichtenštejnů podle Benešových dekretů). Lichtenštejnská snaha zabránit přijetí Česka do mezinárodních organizací nebyla úspěšná.

 
Měna / Jazyk (lingvistika) 
ISO Měna Symbol Platné číslice
CZK Koruna česká (Czech koruna) 2
ISO Jazyk (lingvistika)
SK Slovenština (Slovak language)
CS Čeština (Czech language)
Neighbourhood - Státní území  

Mapa - Česko (Czechia)

Zeměpisná šířka / Zeměpisná délka : 49° 45' 0" N / 15° 0' 0" E | Časové pásmo : UTC+1:0 / UTC+2 | Měna : CZK | Telefon : 420  

Mapa

Google-Mapa-Česko
Google
Google Earth-Mapa-Česko
Google Earth
Nokia-Mapa-Česko
Nokia
OpenStreetMap-Mapa-Česko
OpenStreetMap
Mapa-ČeskoSatellite_image_of_Czech_Republic_in_September_2003.jpg
Satellite_image_of_C...
2159x1176
freemapviewer.org
Mapa-Česko1004px-Czech_Republic%2C_administrative_divisions_-_en.svg.png
1004px-Czech_Republi...
1004x611
freemapviewer.org
Mapa-ČeskoRelief_Map_of_Czech_Republic.png
Relief_Map_of_Czech_...
1000x608
freemapviewer.org
Mapa-ČeskoCzechia_-_colored_blank_map.png
Czechia_-_colored_bl...
2684x1594
freemapviewer.org
Mapa-ČeskoUn-czech-republic.png
Un-czech-republic.pn...
3038x2258
freemapviewer.org
Mapa-Česko-Slav-7-8-obrez.png
Slav-7-8-obrez.png
3051x3359
upload.wikimedia.org
Mapa-Česko-Bohemia_rail_map_1883_Rivnac.jpg
Bohemia_rail_map_188...
3456x2344
upload.wikimedia.org
Mapa-Česko-Un-czech-republic.png
Un-czech-republic.pn...
3038x2258
upload.wikimedia.org
Mapa-Česko-Czech_Republic_map_modern.png
Czech_Republic_map_m...
2500x2500
upload.wikimedia.org
Mapa-Česko-Deutscher_Bund.png
Deutscher_Bund.png
2362x2362
upload.wikimedia.org
Mapa-Česko-Cesky-Krumlov-Czech-Republic-Tourist-Map.jpg
Cesky-Krumlov-Czech-...
2270x2355
www.mappery.com
Mapa-Česko-Czechia_-_colored_blank_map.png
Czechia_-_colored_bl...
2684x1594
upload.wikimedia.org
Mapa-Česko-Czechia_-_background_map.png
Czechia_-_background...
2684x1568
upload.wikimedia.org
Mapa-Česko-Czechia_-_merged_map.png
Czechia_-_merged_map...
2684x1568
upload.wikimedia.org
Mapa-Česko-mapa_ceska_republika.jpg
mapa_ceska_republika...
2479x1639
www.holidaycz.com
Mapa-Česko-large_detailed_road_and_physical_map_of_czech_republic_with_all_cities_for_free.jpg
large_detailed_road_...
2360x1450
www.vidiani.com
Mapa-Česko-detailed-road-and-physical-map-of-czech-republic-with-all-cities.jpg
detailed-road-and-ph...
1450x2360
www.maps-of-europe.n...
Mapa-Česko-czechia-karta.jpg
czechia-karta.jpg
2415x1395
www.global-class.org
Mapa-Česko-czechia-karta.jpg
czechia-karta.jpg
2415x1395
www.global-class.ru
Mapa-Česko-czech_map_3.jpg
czech_map_3.jpg
1700x1638
fratria.ru
Mapa-Česko-CzechMap.jpg
CzechMap.jpg
2000x1316
www.julseth.net
Mapa-Česko-large_detailed_road_map_of_czech_republic_with_all_cities.jpg
large_detailed_road_...
2000x1316
www.vidiani.com
Mapa-Česko-czechrepublic.jpg
czechrepublic.jpg
1381x1477
www.lib.utexas.edu
Mapa-Česko-czechrepublic.jpg
czechrepublic.jpg
1381x1477
images.nationmaster....
Mapa-Česko-detailed_road_map_of_czech_republic.jpg
detailed_road_map_of...
1638x1153
www.vidiani.com
1 2 3 4 5 6 

Photograph

Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
Česko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 mapnall@gmail.com