Mapa - Sofie (Sofia-Grad)

Sofie (Sofia-Grad)
Sofie je hlavní město Bulharska; leží na úpatí pohoří Vitoša na západě státu, blízko srbských hranic. Východním okrajem města protéká řeka Iskăr. Město, kde žije okolo 1,3 miliónu obyvatel, což představuje asi 17,5% obyvatelstva Bulharska, je politickým, hospodářským i kulturním střediskem země. Sofie je také nejdůležitějším univerzitním městem v zemi, sídlí zde 9 univerzit.

Chrám sv. Mikuláše Divotvůrce]] Sofie má velmi dávnou historii, podle archeologických nálezů bylo místo osídleno už před osmi tisíci let. V 7. století př. n. l. zde vzniklo sídlo bojovných thráckých Serdů, podle nichž se nazývalo Serdica. Roku 339 př. n. l. je dobyl Filip II. Makedonský a roku 29 př. n. l. zde založili Římané město Ulpia Serdica, hlavní město vnitřní Dácie. Za císaře Trajána (98–117) město rozkvetlo, byla zde mincovna, fórum a řada veřejných budov. Koncem 2. století bylo město ohrazeno vysokou hradbou. Roku 342 sem svolali oba císařové koncil, který však neskončil úspěchem a nebyl uznán jako ekumenický. Roku 447 vyplenili Serdiku Hunové pod Attilou, později pak i Gótové.

Za císaře Justiniána I. bylo město obnoveno a opevněno, v letech 532–537 byl postaven kostel Sv. Sofie. Brzy nato dobyly Serdiku slovanské kmeny a název Serdika upadl v zapomenutí. Roku 809 ji dobyl bulharský chán Krum a město dostalo slovanský název Sreděc. Za byzantské vlády v 11. a 12. století se nazývalo Triadica, v době Druhé Bulharské říše bylo znovu opevněno a ve 14. století dostalo podle kostela název Sofia. Roku 1386 dobyli město po dlouhém obléhání osmanští Turci a drželi je po pět století. Město bylo sídlem rumelského beje a vznikla zde řada mešit a minaretů, vcelku ale chátralo a když je ruský generál Gurko roku 1878 dobyl, žilo zde asi 18 tisíc obyvatel v chatrných domech bez vody.

Když roku 1879 rozhodlo ústavodárné shromáždění ve Velkém Tarnovu, že hlavním městem nového Bulharska bude Sofia, nastal v městě pohyb, obyvatel rychle přibývalo a v letech 1904–1912 byla postavena katedrála sv. Alexandra Něvského. Roku 1925 zorganizovalo bulharští komunisté bombový atentát na kostel Sveta Nedelja, při němž zahynulo přes 120 lidí a 500 bylo zraněno. Za 2. světové války, kdy Bulharsko stálo na německé straně, utrpěla Sofie leteckými nálety a roku 1944 vyhlásil Stalin Bulharsku válku a celou zemi obsadil. 15. září 1946 zde Jiří Dimitrov vyhlásil lidovou republiku. Během její existence vznikla řada veřejných budov, sídlišť a továren. 10. listopadu 1989 komunistický režim padl a vzniklo demokratické Bulharsko. Hospodářská přestavba byla v Bulharsku velmi obtížná, Sofie se však rychle vzpamatovala a je dnes velmi živým městem.

 
Mapa - Sofie (Sofia-Grad)
Mapa
Google - Mapa - Sofie
Google
Google Earth - Mapa - Sofie
Google Earth
Microsoft Bing - Mapa - Sofie
Microsoft Bing
Nokia - Mapa - Sofie
Nokia
OpenStreetMap - Mapa - Sofie
OpenStreetMap
Mapa - Sofie - Esri.WorldImagery
Esri.WorldImagery
Mapa - Sofie - Esri.WorldStreetMap
Esri.WorldStreetMap
Mapa - Sofie - OpenStreetMap.Mapnik
OpenStreetMap.Mapnik
Mapa - Sofie - OpenStreetMap.HOT
OpenStreetMap.HOT
Mapa - Sofie - OpenTopoMap
OpenTopoMap
Mapa - Sofie - CartoDB.Positron
CartoDB.Positron
Mapa - Sofie - CartoDB.Voyager
CartoDB.Voyager
Mapa - Sofie - OpenMapSurfer.Roads
OpenMapSurfer.Roads
Mapa - Sofie - Esri.WorldTopoMap
Esri.WorldTopoMap
Mapa - Sofie - Stamen.TonerLite
Stamen.TonerLite
Státní území - Bulharsko
Bulharská vlajka
Bulharsko, plným názvem Bulharská republika, je stát v jihovýchodní Evropě, na Balkánském poloostrově. Země sousedí na severu s Rumunskem (hranici tvoří převážně Dunaj), na západě se Srbskem a Severní Makedonií, na jihu s Řeckem a na jihovýchodě s Tureckem. Východní hranici tvoří Černé moře.

Hlavním a největším městem je Sofie, s 1,27 miliony obyvatel, jež představují 17,5 procent celkové populace Bulharska. Dalšími důležitými městy jsou Plovdiv, Varna a Burgas. S rozlohou 110 994 kilometrů čtverečních je Bulharsko 16. největší zemí Evropy a 11. největší v Evropské unii.
Mapa - BulharskoBulgaria_Regions_map.png
Bulgaria_Regions_map...
2608x2000
freemapviewer.org
Mapa - BulharskoSatellite_image_of_Bulgaria_in_December_2001.jpg
Satellite_image_of_B...
2055x1348
freemapviewer.org
Mapa - Bulharsko2483px-Bulgaria-geographic_map-en.svg.png
2483px-Bulgaria-geog...
2483x1642
freemapviewer.org
Mapa - Bulharsko1642px-Bulgaria_location_map.svg.png
1642px-Bulgaria_loca...
1642x1036
freemapviewer.org
Mapa - BulharskoBulgaria_1994_CIA_map.jpg
Bulgaria_1994_CIA_ma...
1500x1484
freemapviewer.org
Měna / Jazyk (lingvistika)  
ISO Měna Symbol Platné číslice
BGN Bulharský lev (Bulgarian lev) лв 2
ISO Jazyk (lingvistika)
BG Bulharština (Bulgarian language)
TR Turečtina (Turkish language)
Čtvrť - Státní území  
  •  Turecko 
  •  Rumunsko 
  •  Severní Makedonie 
  •  Srbsko 
  •  Řecko 
Územní jednotka
Státní území, State, Region,...
Město, Vesnice,...
Airport