Mapa - Mevo horon

Mevo horon
 
Mapa - Mevo horon
Mapa
Google Earth - Mapa - Mevo horon
Google Earth
Microsoft Bing - Mapa - Mevo horon
Microsoft Bing
OpenStreetMap - Mapa - Mevo horon
OpenStreetMap
Mapa - Mevo horon - Esri.WorldImagery
Esri.WorldImagery
Mapa - Mevo horon - Esri.WorldStreetMap
Esri.WorldStreetMap
Mapa - Mevo horon - OpenStreetMap.Mapnik
OpenStreetMap.Mapnik
Mapa - Mevo horon - OpenStreetMap.HOT
OpenStreetMap.HOT
Mapa - Mevo horon - OpenTopoMap
OpenTopoMap
Mapa - Mevo horon - CartoDB.Positron
CartoDB.Positron
Mapa - Mevo horon - CartoDB.Voyager
CartoDB.Voyager
Mapa - Mevo horon - OpenMapSurfer.Roads
OpenMapSurfer.Roads
Mapa - Mevo horon - Esri.WorldTopoMap
Esri.WorldTopoMap
Mapa - Mevo horon - Stamen.TonerLite
Stamen.TonerLite
Státní území - Izrael
Izraelská vlajka
Izrael, plným názvem Stát Izrael , je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie, kde leží při východním pobřeží Středozemního moře. Na severu sousedí s Libanonem, na severovýchodě se Sýrií, na východě s Jordánskem a na jihozápadě s Egyptem. K Izraeli přiléhá i Západní břeh Jordánu (Judea a Samaří) a Pásmo Gazy, tj. území částečně spravovaná Palestinskou autonomií – tato území jsou Izraelem okupována od šestidenní války v roce 1967. Izrael je se svou populací 8,3 milionu obyvatel (2017), z níž většinu (75,4 %) tvoří Židé, jediným židovským státem na světě. Je rovněž domovem izraelských Arabů (20,6 % obyvatelstva), křesťanů, Drúzů a Samaritánů, stejně jako několika dalších náboženských a etnických menšin.

Moderní stát Izrael, o jehož vznik usilovalo sionistické hnutí již od konce 19. století, se odvolává na biblickou myšlenku země izraelské, jejíž zaslíbení tvoří jeden z ústředních motivů judaismu po více než tři tisíce let. Po první světové válce ustanovila Společnost národů Britský mandát Palestina s cílem vytvořit „domovinu pro židovský lid“. V roce 1947 Organizace spojených národů schválila rozdělení Mandátu Palestina na dva státy – židovský a arabský. Přestože Liga arabských států tento plán odmítla, Izrael na jeho základě vyhlásil 14. května 1948 nezávislost a v následující vítězné Válce za nezávislost rozšířil své hranice nad rámec plánu OSN na rozdělení Palestiny. Od té doby trvá mezi Izraelem a sousedícími arabskými zeměmi konflikt, který vyústil v několik válek a desetiletí násilí, trvající dodnes. Se dvěma sousedícími zeměmi (Egypt a Jordánsko) však Izrael už mírové smlouvy podepsal a nyní usiluje o dosažení dohod s Palestinci.
Měna / Jazyk (lingvistika)  
ISO Měna Symbol Platné číslice
ILS Nový izraelský šekel (Israeli new shekel) ₪ 2
ISO Jazyk (lingvistika)
EN Angličtina (English language)
AR Arabština (Arabic language)
HE Hebrejština (Hebrew language)
Čtvrť - Státní území  
  •  Sjednocená arabská republika 
  •  Jordánsko 
  •  Libanon 
  •  Palestina 
  •  Sýrie 
Jazyk (lingvistika)