Mapa - Botswana (Republic of Botswana)

Botswana (Republic of Botswana)
Botswanská vlajka
Botswana, plným názvem Botswanská republika (setswansky Lefatshe la Botswana, kalangsky Hango yeBotswana, ,,Země Tswanů"), je vnitrozemský stát na jihu Afriky sousedící s Jihoafrickou republikou na jihu, Namibií na západě, Zambií na severu a Zimbabwe na severovýchodě. V letech 1885 až 1966 byla britským protektorátem Bečuánsko, nezávislost získala 30. září 1966. Od svého vzniku si udržuje stabilní zastupitelskou demokracii, která trvá nejdéle ze všech zemí Afriky. Většinu jejího povrchu zabírá poušť Kalahari.

V Botswaně žije pouze 2,3 milionu obyvatel, což z ní dělá jednu z nejřidčeji obydlených zemí na světě. Na konci sedmdesátých let šlo o jednu z ekonomicky nejchudších zemí na světě, nicméně od té doby, i díky stabilní politické situaci, zaznamenala raketový rozvoj a nyní se jedná o třetí hospodářsky nejvyspělejší stát Afriky. Rovněž v indexu lidského rozvoje HDI patří mezi vyvinuté státy a předčí dokonce i sousední Jihoafrickou republiku.

Botswana je členem Africké unie, Jihoafrického rozvojového společenství, Commonwealthu a Organizace spojených národů. Velkým problémem je šíření HIV/AIDS, které i přes částečně úspěšnou osvětu obyvatelstva stále roste. V roce 2018 bylo touto nemocí infikováno zhruba 20% populace.

Britská koloniální kresba "Booshuana village", 1806. Archeologické vykopávky odhalily, že hominidé na území Botswany žili již před dvěma miliony let. Podle nálezů kamenných nástrojů byla celá oblast plně osídlena minimálně 400 tisíc let před n. l. Dalším důkazem osídlení oblasti jsou nástěnné malby moderního člověka staré 73 tisíc let. Původními obyvateli Botswany byli Sanové a Khoikhoiové, oba mluvící kojsanskými jazyky. Jejich hlavním zdrojem obživy se stalo pastevectví, protože na území Botswany se nachází rozsáhlé travní louky, a zároveň se zde nevyskytuje moucha tse-tse.

Zhruba okolo roku 600 n. l. se do oblasti ze severu začali stěhovat Bantuové a Kalangové. Území Botswany se následně stalo součástí Království Mapungubwe a později Velkého Zimbabwe. Od 15. století začali bantuští Bečuánci vytlačovat Sany a ti tak byli nuceni ustoupit do pouště Kalahari. Na počátku 19. století začala v jižní části země působit Londýnská misionářská společnost. Botswanu v té době prozkoumal i známý cestovatel David Livingstone.

Dějiny moderní Botswany začínají v roce 1824. Dominantním kmenem se stali Bangwaketseové z etnika Tswanů. Pod vedením Makaba II byli schopni zorganizovat vojenskou sílu a ochránit stáda dobytka před nájezdy okolních kmenů. Do roku 1843 ovšem množství nájezdů vzrostlo natolik, že se jejich říše rozpadla. Jejich místo zaujalo náčelnictví Batswana, které těžilo z obchodních vztahů s koloniemi v oblasti dnešní Jihoafrické republiky. Jednotlivé kmeny se spojily a získaly monopol na obchod se slonovinou, což jim na oplátku umožnilo získat koně, zbraně a střelivo. Okolo roku 1880 již celou oblast ovládala Batswana.

Během Dělení Afriky o oblast usilovali Německo a Velká Británie. Na Berlínské konferenci Británie oznámila, že Batswanu anektuje, aby tak ochránila železnici vedoucí z Kapského města na sever Afriky. 31. března 1885 tak vzniká Protektorát Bečuánsko. Jižní část země byla připojena ke Kapsku, další území pak bylo darováno osadníkům. Když byla v roce 1910 vytvořena Jihoafrická unie, protektorát Bečuánsko do ní nebyl zahrnut a zůstal nadále britskou kolonií. Definitivně padla možnost přičlenění k Jižní Africe v roce 1948, protože ta zavedla apartheid a v roce 1961 dokonce vystoupila z Commonwealthu.

Rozšíření britské ústřední autority a vývoj kmenové vlády vyústil ve vznik dvou rad zastupujících Afričany i Evropany. Africká rada sestávala z osmi hlav kmenů Tswanů a některých zvolených členů. Vyhlášení z roku 1934 regulovala kmenové vládnutí a pravomoci. V roce 1951 byla vytvořena evropsko-africká poradní rada, a ústava z roku 1961 zřídila poradní legislativní radu. V červnu 1964 přijalo Spojené království návrh na vznik demokratické samosprávy v Botswaně. Sídlo vlády bylo přesunuto v roce 1965 z Mahikengu v Jižní Africe do nově založeného Gaborone, které se nachází poblíž hranice Botswany s Jihoafrickou republikou. Na základě ústavy z roku 1965 se v zemi konaly první všeobecné volby a 30. září 1966 získala Botswana nezávislost. Seretse Khama, vůdce hnutí za nezávislost a legitimní nárokovatel náčelnictví kmene Ngwato, byl zvolen jako první prezident a následně byl dvakrát znovuzvolen. Od té doby se pravidelně každých pět let konají prezidentské volby, kterým dominují kandidáti Botswanské demokratické strany (BDP).

 
Měna / Jazyk (lingvistika) 
ISO Měna Symbol Platné číslice
BWP Botswanská pula (Botswana pula) P 2
ISO Jazyk (lingvistika)
EN Angličtina (English language)
TN Setswanština (Tswana language)
Čtvrť - Státní území  
Mapa - Botswana (Republic of Botswana)
Mapa
Google Earth - Mapa - Botswana
Google Earth
Microsoft Bing - Mapa - Botswana
Microsoft Bing
OpenStreetMap - Mapa - Botswana
OpenStreetMap
Mapa - Botswanabotswana-admin_districts-2005.png
botswana-admin_distr...
736x846
freemapviewer.org
Mapa - BotswanaBotswana.jpg
Botswana.jpg
835x829
freemapviewer.org
Mapa - BotswanaBotswana_districts_blank.jpg
Botswana_districts_b...
2000x2122
freemapviewer.org
Mapa - Botswanabotswana-pol-2005.jpg
botswana-pol-2005.jp...
737x902
freemapviewer.org
Mapa - BotswanaBotswana_Topography.jpg
Botswana_Topography....
1440x1353
freemapviewer.org
large_detailed_road_...
2704x2520
www.vidiani.com
botswana_pol95.jpg
1365x1661
www.lib.utexas.edu
political-map-of-Bot...
1412x1449
www.ezilon.com
Botswana-road-map.gi...
1412x1442
www.ezilon.com
botswana-map-fb-6432...
1600x1257
3.bp.blogspot.com
big.jpg
1100x1598
info.eastview.com
11-Botswana-72dpi-hi...
1000x1442
www.maps.caravanpark...
Botswana.jpg
1101x1197
www.dinamix.co.za
Botswana_Railroad_Ma...
1010x1246
upload.wikimedia.org
botswana.gif
1000x1246
www.lib.utexas.edu
large_satellite_map_...
1096x1125
www.vidiani.com
b-bwmap.gif
1100x1100
webarchive.iiasa.ac....
botswana-map-physica...
1000x980
www.freeworldmaps.ne...
detailed_botswana_lo...
1121x794
www.vidiani.com
mapofbotswana.jpg
958x910
www.phonebookofthewo...
botswana-map.jpg
760x1126
www.arroukatchee.fr
detailed_road_map_of...
760x1126
www.vidiani.com
botswana_map.jpg
959x850
www.africa-adventure...
botswana-political-m...
800x898
www.mapsofworld.com
botswana-pol-2005.pn...
737x902
www.lib.utexas.edu
Územní jednotka
Státní území, State, Region,...
Město, Vesnice,...