Mapa - Bosna a Hercegovina (Bosnia and Herzegovina)

Bosna a Hercegovina (Bosnia and Herzegovina)
Vlajka Bosny a Hercegoviny
Bosna a Hercegovina (// Bosna i Hercegovina, cyrilicí / Босна и Херцеговина), zkratkou BiH, někdy zvaná jednoduše Bosna, je přímořská země v jihovýchodní Evropě, na Balkánském poloostrově. Jejím hlavním a zároveň největším městem je Sarajevo s 275 524 obyvateli (2013). Bosna hraničí na severu, západě a jihu s Chorvatskem, na východě se Srbskem a na jihovýchodě s Černou Horou. Bosna a Hercegovina je téměř vnitrozemský stát, s výjimkou pásu 20 km na pobřeží Jaderského moře kolem města Neum, (díky kterému Bosně náleží i tři malé ostrůvky). Střední a jižní část země je hornatá, na severozápadě je mírně kopcovitá a na severovýchodě převážně rovinatá. Vnitrozemí má mírné kontinentální klima, ohraničené horkými léty a chladnými a sněhovými zimami, kdežto jižní cíp země, Hercegovina, má středozemní klima a nízký reliéf.

Bosna a Hercegovina je oblast, kde lze vysledovat lidské osídlení až do neolitu, v průběhu staletí byla obývána Illyry, Kelty, Góty a nakonec od 6. století n. l. Slovany. Místní Slované byli součástí Východořímské (Byzantské) říše, chorvatského či rašského království nebo Uher. Od konce 12. století se zde ale začala projevovat tendence k samostatnému vývoji, která z Bosenské bánoviny pod vedením rodu Kotromanićů roku 1377 učinila království. Odstředivé tendence šlechty a nepříznivé zahraničně politické okolností nakonec způsobily, že se země roku 1463 dostala pod nadvládu Osmanské říše, která Bosnu držela až do roku 1878, formálně až do roku 1908. Během panování osmanských sultánů došlo k významným etnickým přesunům původního obyvatelstva a země se výrazně islamizovala. Území bylo roku 1878 zabráno Rakousko-Uherskem, které tu vládlo až do konce první světové války. V meziválečném období byla Bosna součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (od roku 1929 Jugoslávie) a po druhé světové válce byl zemi udělen status suverénní republiky v nově vytvořené jugoslávské federaci. Po rozpuštění Socialistické federativní republiky Jugoslávie země v roce 1992 vyhlásila nezávislost, která byla následována bosenskou válkou, trvající až do roku 1995.

Dnes země udržuje vysokou gramotnost, má dlouhou očekávanou délku života a vysokou úroveň vzdělání a je jednou z nejčastěji navštěvovaných zemí v regionu. Bosna a Hercegovina je regionálně a mezinárodně známá svou přírodní krásou a kulturním dědictvím vycházejícím ze šesti historických civilizací, svou kuchyní, zimními sporty, různorodou a jedinečnou hudbou, architekturou a festivaly, z nichž některé jsou největší a nejvýznamnější svého druhu v jihovýchodní Evropě. Země je domovem tří etnických skupin, oficiálně konstitutivních národů, Bosňáků, Srbů a Chorvatů. Bez ohledu na etnicitu je každý občan Bosny a Hercegoviny v češtině považován za Bosňana. Termíny hercegovský a bosenský odkazují k historickým regionům země, neslouží tedy k národnostní klasifikaci, nicméně Hercegovina nemá jasně stanovené hranice. Do rakousko-uherské okupace se země běžně označovala za Bosnu v širším slova smyslu, z níž se vyděluje Bosna v užším slova smyslu a Hercegovina.

Bosna a Hercegovina má dvojkomorovou legislativu a tříčlenné předsednictví, složené ze členů každé hlavní etnické skupiny. Nicméně výkon ústřední vlády je velmi omezený, neboť země je do značné míry decentralizovaná a skládá se ze dvou autonomních entit a jednoho regionu: Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky Srbské, a regionu Brčko, který patří pod místní vládu. Federace Bosny a Hercegoviny je sama o sobě složitá a skládá se z 10 federálních jednotek – kantonů. Země je potenciálním kandidátem na členství v Evropské unii a od dubna 2010 je kandidátem na členství v NATO. Tehdy na summitu v Tallinu obdržela tzv. akční plán členství. Země je dále od roku 2002 členem Rady Evropy a roku 2008 se stala zakládajícím členem Středomořské unie.

Na severu, západě a na jihu hraničí s Chorvatskem, na východě se Srbskem a na jihovýchodě s Černou Horou. Hranice tvoří řeky (hlavně na severu a na východě), na jihozápadní straně je přirozenou hranicí soustava horských pásem. Hranice státu se z velké části nekryjí s hranicemi etnickými. Země má přístup k Jaderskému moři a rozděluje tak Chorvatsko na dvě části.

 
Měna / Jazyk (lingvistika) 
ISO Měna Symbol Platné číslice
BAM Konvertibilní marka (Bosnia and Herzegovina convertible mark) KM or КМ 2
ISO Jazyk (lingvistika)
BS Bosenština (Bosnian language)
HR Chorvatština (Croatian language)
SR Srbština (Serbian language)
Čtvrť - Státní území  
Mapa - Bosna a Hercegovina (Bosnia and Herzegovina)
Mapa
Mapa - Bosna a HercegovinaBosnia_and_Herzegovina_Regions_map.png
Bosnia_and_Herzegovi...
2000x2523
freemapviewer.org
Mapa - Bosna a HercegovinaBosnia_and_Herzegovina_relief_location_map.png
Bosnia_and_Herzegovi...
1063x1014
freemapviewer.org
Mapa - Bosna a Hercegovinaimage.jpg
image.jpg
1409x1428
freemapviewer.org
Mapa - Bosna a HercegovinaMap_of_Dioceses_in_Bosnia_and_Herzegovina_EN.png
Map_of_Dioceses_in_B...
2038x1939
freemapviewer.org
Mapa - Bosna a HercegovinaRelief_map_of_Bosnia_and_Herzegovina.png
Relief_map_of_Bosnia...
1888x1781
freemapviewer.org
Bosnia-and-Herzegovi...
2348x2948
mappery.com
Bosnia-and-Herzegovi...
2348x2948
www.mappery.com
bosnia_sfortroop_97....
2886x2100
images.nationmaster....
Bosnia_and_Herzegovi...
2886x2100
www.marysrosaries.co...
Map-of-Areas-of-Resp...
2688x2240
www.zonu.com
bosnia_sfor_97.jpg
2688x2240
images.nationmaster....
Bosnia_and_Herzegovi...
2000x2523
wikitravel.org
Bosnia_and_Herzegovi...
2000x2523
upload.wikimedia.org
Western-Balkans-Poli...
1769x2146
www.zonu.com
Relief_map_of_Bosnia...
1888x1781
upload.wikimedia.org
Bosnia_and_Herzegovi...
1600x1520
upload.wikimedia.org
Bosnia_and_Herzegovi...
1600x1520
upload.wikimedia.org
bosniaandherzegovina...
1730x1384
www.footiemap.com
macedonb.jpg
1639x1456
www.lib.utexas.edu
BiH_CLC_DEM_web.jpg
1600x1400
www.colorado.edu
bosniaherzegovina.jp...
1417x1505
www.lib.utexas.edu
administrative_and_r...
1417x1505
www.vidiani.com
rl3c_ba_bosnia-and-h...
1240x1527
www.ginkgomaps.com
Bosnia-and-Herzegovi...
1412x1329
www.ezilon.com
Bosnia-and-Herzegovi...
1412x1324
www.ezilon.com